Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Radioenhancer NBTXR3 plus radiotherapie versus alleen radiotherapie voor lokaal-gevorderd wekedelensarcoom


Preoperatieve radiotherapie resulteert in slechts een minderheid van de patiënten met wekedelensarcoom (STS) in pathologische complete respons. NBTXR3 is een first-in-class hafniumoxide nanoparticle met fysisch-chemische eigenschappen die het mogelijk maken tumorcellen binnen te dringen en schade door radiotherapie te vergroten. De Franse multicenter fase 2-3 studie Act.In.Sarc evalueerde NBTXR3 plus radiotherapie versus alleen radiotherapie als preoperatieve behandeling voor lokaal-gevorderd STS. Dr. Sylvie Bonvalot (Institut Curie, Parijs) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde 176 evalueerbare volwassen patiënten die preoperatieve radiotherapie nodig hadden voor LA-STS van romp of extremiteit, alle histologische graden, performance status 0, 1 of 2, en een levensverwachting van tenminste zes maanden. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar intratumoraal toegediend NBTXR3 plus RT (50 Gy in 25 fracties; n=87) of alleen RT (n=89), gevolgd door chirurgie. Randomisatie was gestratificeerd naar histologisch subtype (myxoïd liposarcoom versus andere histologie).

Het primaire eindpunt was pathologisch complete respons. pCR werd gezien in veertien patiënten (16%) in de NBTXR3-groep versus acht patiënten (9%) in de alleen-RT groep. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events gerelateerd aan NBTXR3-toediening waren injectieplaatspijn (4% van de patiënten) en hypotensie (4%); graad 3 of 4 radiotherapie-gerelateerde AE was stralingsschade van de huid (6% in de NBTXR3-groep versus 4% in de alleen-RT groep. Serious adverse events werden gezien in 39% versus 30%.

De onderzoekers concluderen dat de studie werkzaamheid van deze nieuwe klasse radioenhancer heeft gedemonstreerd.

1.Bonvalot S, Rutkowski PL, Thariat J et al. NBTXR3, a first-in-class radioenhancer hafnium oxide nanoparticle, plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with locally advanced soft-tissue sarcoma (Act.In.Sarc): a multicentre, phase 2-3, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The French multicenter phase 2-3 study Act.In.Sarc compared radioenhancing hafnium oxide nanoparticle NBTXR3 plus radiotherapy versus radiotherapy alone as preoperative treatment for locally advanced soft-tissue sarcoma. A pathological complete response was noted in 16% of patients in de NBTXR3 group versus 8% of patients in the radiotherapy alone group (p=0,044). Serious adverse events were observed in 39% and 30%, respectively.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren