Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Radiotherapie voor vestibulair schwannoom: dosering van straling naar de cochlea voorspelt laat gehoorverlies


Dr. Isaac YangStereotactische radiochirurgie (SRS) en gefractioneerde stereotactische radiotherapie (fSRT) zijn niet-invasieve therapieën voor vestibulair schwannoom (VS). Beide typen behandeling leveren excellente tumorcontrole, maar zijn geassocieerd met een risico van laat gehoorverlies. Een retrospectieve studie van de University of California in Los Angeles heeft de associatie onderzocht tussen stralingsdosering naar de cochlea en het voorkomen van laat gehoorverlies. Dr. Isaac Yang en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Neuro-Oncology.1

De studie includeerde VS-patiënten die SRS met 12 Gy (n=43) of fSRT met 50 Gy in 28 fracties (n=57) ondergingen. Verslechtering van het gehoor trad op in 30% van de SRS-patiënten en 26% van de fSRT-patiënten. Patiënten met gehoorverlies hadden in beide groepen een significant hogere gemiddelde dosering naar de cochlea gekregen. ROC-analyses wezen uit dat dosering lager dan een drempelwaarde 5 Gy (SRS) of 35 Gy (fSRT) naar de cochlea behoud van het gehoor voorspelde het hoge sensitiviteit en specificiteit.

De onderzoekers concluderen dat de minimale stralingsdosering naar de cochlea voorspellend is voor het voorkomen van laat gehoorverlies, zowel na SRS als na fSRT voor VS. Blootstelling van de cochlea aan minder dan 5 Gy (SRS) of 35 Gy (fSRT) kan resulteren in beter behoud van het gehoor.

1.Patel KS, Ng E, Kaur T et al. Increased cochlear radiation dose predicts delayed hearing loss following both stereotactic radiosurgery and fractionated stereotactic radiotherapy for vestibular schwannoma. J Neuro-Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at the University of California in Los Angeles found that among patients undergoing stereotactic radiosurgery or fractionated stereotactic radiotherapy for vestibular schwannomas increased cochlear radiation dose predicted delayed hearing loss. A threshold of 5 Gy (SRS) or 35 Gy (fSRT) might lead to improved hearing preservation after radiotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren