Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world activiteit van PD-1 remming voor lokaal-gevorderd of metastatisch basaal celcarcinoom

(0)2022-05-12 13:30   ( Nieuws )

Dr. Gino Kim InHet management van patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch basaal celcarcinoom (BCC) vormt een uitdaging, met slechts beperkte behandelopties. Vorig jaar is een fase 2-studie gepubliceerd die activiteit van de PD-1 remmer cemiplimab voor lokaal-gevorderd BCC na falen van hedghog-remmer therapie. Een multicenter retrospectieve studie heeft de veiligheid en werkzaamheid van PD-1 remming voor lokaal-gevorderd of metastatisch BCC in de real world geïnventariseerd. Dr. Gino Kim In (University of Southern California, Los Angeles) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde 29 patiënten van acht centra in de Verenigde Staten, die tenminste één cyclus van een PD-1 remmer (cemiplimab, pembrolizumab, of nivolumab) hadden gekregen in any line van behandeling. De mediane leeftijd op het moment van de PD-1 remming was 70 jaar (range 43-86). Twintig patiënten hadden lokaal-gevorderd BCC en negen metastatisch BCC. De meeste patiënten (86,2%) hadden ECOG performance status 0 of 1.

Het mediane aantal cycli van PD-1 remming was 6 (range 1-57), en de mediane duur van de behandeling was 4,8 maanden (range 1-44). Er waren vier patiënten met complete respons en vijf patiënten met partiële respons, voor een ORR van 31,0%, en negen patiënten hadden stabiele ziekte, voor een DCR van 61,2%. Onder de patiënten met respons werd de mediane duur van respons niet bereikt tijdens mediaan 11,0 maanden follow-up. De behandeling werd goed verdragen, met graad 3 of hoger toxiciteit in twee patiënten (6,9%) en discontinuering van de behandeling wegens adverse events in vier patiënten (13,9%). De mediane PFS en OS waren 12,2 maanden (95%-bti 0,0-27,4) respectievelijk 32,4 maanden (18,1-46,7).

De onderzoekers concluderen dat PD-1 remming voor lokaal-gevorderd of metastatisch BCC in de real-world klinische werkzaamheid had en goed verdragen werd.

1.In GK, Nallagangula A, Choi JS et al. Clinical activity of PD-1 inhibition in the treatment of locally advanced or metastatic basal cell carcinoma. J ImmunoTher Cancer 2022-004849

Summary: A multicenter retrospective study in the USA found clinical efficacy and tolerability of PD-1 inhibition for locally advanced or metastatic basal cell carcinoma in the real world.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren