Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world analyse van waarde van immuuntherapie na chemoradiotherapie voor stadium III NSCLC


Dr. Daniel BoffaDe multinationale fase 3 PACIFIC-studie, gepubliceerd in 2017, liet zien dat na chemoradiotherapie voor niet-resectabel stadium III niet-kleincellig longcarcinoom, durvalumab-consolidatie vergeleken met placebo resulteerde in significant langere progressievrije overleving. Real-world NSCLC-patiënten verschillen echter van patiëntenpopulaties van klinische studies, onder meer in termen van leeftijd, gezondheid, en toegang tot gezondheidszorg. Een analyse van gegevens in de National Cancer Database heeft de real-world waarde van immuuntherapie na chemoradiotherapie voor stadium III NSCLC geïnventariseerd. Dr. Daniel Boffa (Yale School of Medicine, New Haven CT) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1


In de NCDB identificeerden de onderzoekers 23.811 patiënten met een diagnose klinisch stadium III NSCLC tussen begin 2015 en eind 2017. De mediane leeftijd was 66 jaar (IQR 59-72); 43,9% waren vrouwen; 84,3% waren blank; 16,1% hadden meerdere comorbiditeiten. Onder deze patiënten waren er 1297 (5,4%) die na chemoradiotherapie immuuntherapie kregen. Immuuntherapie was geassocieerd met verlaagde mortaliteit (HR 0,74; p<0,001). Analyse in propensity-gematchte groepen liet eveneens betere overleving zien met immuuntherapie na chemoradiotherapie. De overlevingswinst met immuuntherapie bleef ook bestaan in analyses die begonnen twaalf weken na voltooiing van de radiotherapie. De behandeling van 833 van de patiënten die immuuntherapie kregen (64,2%) verschilde op één of meer punten van het PACIFIC-protocol.

De onderzoekers concluderen dat ook in de echte wereld immuuntherapie na chemoradiotherapie voor stadium III NSCLC geassocieerd was met betere overleving.

1.Pichert MD, Canavan ME, Maduka RC et al. Immunotherapy after chemotherapy and radiation for clinical stage III lung cancer. JAMA Network Open 2022;5:e2224478

Summary: The 2017 multinational PACIFIC trial established a role for immunotherapy after chemoradiation for unresectable stage III non-small cell lung cancer. However, real-world NSCLC patients commonly differ from clinical trial populations. A cohort study using data in the National Cancer Database found that immunotherapy after chemotherapy and radiation for stage III NSCLC was associated with a survival advantage in the general US population, despite two-third of patients treated differently than the PACIFIC protocol.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren