Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world ervaringen met hypomethylerende middelen plus venetoclax voor AML in oudere en ongunstig-risico patiënten

(0)2022-12-12 12:51   ( Nieuws )

Dr. Brandon KaleDe standaard-behandeling voor AML in jongere patiënten is een combinatie van cytarabine en anthracycline. Het optimale regime voor AML in oudere patiënten is nog niet duidelijk. In toenemende mate wordt voor deze patiënten de combinatie van een hypomethylerend middel (HMA; azacitidine of decitabine) met de BCL-2 remmer venetoclax (Ven) gebruikt. Een retrospectieve cohortstudie van Baylor College of Medicine (Houston TX) heeft real-world uitkomsten met HMA+Ven vergeleken met die van traditionele behandelingen voor AML in oudere patiënten en patiënten met ELN-2017 ongunstig risico. Dr. Brandon Kale presenteert de studie vandaag op de Annual Meeting van ASH in New Orleans.1

De studie includeerde 227 AML-patiënten die tussen augustus 1997 en augustus 2021 in BCM werden behandeld. Onder deze patiënten waren er 28 (12,3%) die HMA+Ven kregen. De gemiddelde leeftijd was 65 jaar (range 26-80) in de HMA+Ven groep en 61,3 jaar (20-93) in de groep die andere behandeling kreeg. De tabel laat zien dat leeftijd, ELN-2017 risico, en HMA+Ven voorspellers waren voor overleving. De figuur laat zien dat de mediane overall survival 348 dagen was met HMA+Ven versus 261 dagen met andere behandeling (p=0,0004). Onder de patiënten in de leeftijd van 60 jaar of ouder was de mediane OS 270 dagen met HMA+Ven versus 135 dagen met andere behandeling (p<0,0001). Onder patiënten met ELN-2017 ongunstig risico was de mediane OS 352 dagen met HMA+Ven versus 164 dagen met andere behandeling (p=0,002). CR/CRi was superieur met HMA+Ven in patiënten ouder dan 60 jaar (55% versus 24,7%) en in patiënten ouder dan 70 jaar (55% versus 15,2%; p=0,0007).

De onderzoekers concluderen dat onder oudere en ongunstig-risico AML-patiënten HMA+Ven vergeleken met andere behandelingen resulteerde in betere respons en overleving.

1.Kale BJ et al. ASH Annual Meeting 2022; abstr. 4028

Summary: Retrospective review of elderly and unfavorable risk AML patients of Baylor College of Medicine (Houston, TX) found that the combination of a hypomethylating agent plus venetoclax resulted in better response and survival compared to traditional therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren