Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world overleving met immuuncheckpointremming voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom


Dr. Antonio Giampiero RussoKlinische studies hebben overtuigende aanwijzingen geleverd voor werkzaamheid van immuuncheckpointremmers (ICIs) voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC). Een studie in Italië heeft de real-world overall survival met ICIs in een niet-geselecteerde aNSCLC-populatie geïnventariseerd. Dr. Antonio Giampiero Russo (Azienda Sanitaria Locale de Milano) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

In het maligniteitenregister van het ASL van Milaan identificeerden de onderzoekers 1673 volwassen patiënten die tussen begin 2016 en eind 2018 behandeld werden (any line) voor bij diagnose stadium IIIB of IV NSCLC. Onder deze patiënten waren er 324 die anti-PD-(L)1 behandeling kregen. Het één-jaars OS-percentage onder deze patiënten was 61,1% (95%-bti 55,6-66,2), versus 31,1% (28,6-33,5) onder patiënten die geen anti-PD-(L)1 behandeling kregen. De HR van overlijden in de niet-behandelde versus de anti-PD-(L)1 behandelde groep was 2,15 (95%-bti 1,91-2,41) na één jaar; 1,23 (1,03-1,46) na twee jaar, en bereikte 1,0 in het derde jaar.

De onderzoekers concluderen dat in een niet-geselecteerd bevolkings-gebaseerd cohort patiënten met aNSCLC, any-line behandeling met anti-PD-(L)1 resulteerde in verlaging van het risico van overlijden tot twee jaar na de diagnose.

1.Andreano A, Bergamaschi W, Russo AG. Immune checkpoint inhibitors at any treatment line in advanced NSCLC: real world overall survival in a large Italian cohort. Lung Cancer 2021.06.019

Summary: A study in Italy found that in an unselected population-based cohort of advanced lung cancer patients, treatment with anti-PD-(L)1 at any line lowered the hazard of death up to two years from the date of diagnosis, confirming the efficacy of immunotherapy outside clinical trials.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren