Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world uitkomsten met osimertinib voor EGFR-gemuteerd gevorderd NSCLC in 75-plussers in Japan

(0)2023-11-19 16:00   ( Nieuws )

Prof. Takuro SakagamiOsimertinib is een standaard eerstelijns behandeling voor patiënten met EGFR-gemuteerd gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC). De multicenter retrospectieve OSI-FACT-EP studie in Japan heeft real-world uitkomsten met osimertinib voor EGFR-gemuteerd aNSCLC in patiënten ouder dan 75 jaar geïnventariseerd. Prof. Takuro Sakagami (Universiteitsziekenhuis, Kumamoto) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 538 patiënten die eerstelijns osimertinib kregen voor EGFR-gemuteerd aNSCLC, onder wie 203 patiënten die ouder waren dan 75 jaar. De figuur laat zien dat de mediane progressievrije overleving niet-significant korter was in de groep oudere patiënten, maar de mediane tijd tot falen van de behandeling was wel significant korter in de oudere groep (14,0 maanden versus 21,8 maanden; HR 1,46; p<0,001). Het percentage patiënten die de behandeling discontinueerden wegens adverse events was 28,6% in de groep oudere patiënten versus 14,9% in de jongere groep, en onder de patiënten die discontinueerden was het percentage die tweedelijns behandeling kregen 39,6% versus 72,8% in beide groepen. De mediane overall survival was 30 maanden in de oudere groep en werd niet bereikt in de jongere groep.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die eerstelijns osimertinib kregen voor EGFR-gemuteerd aNSCLC, ouder patiënten slechtere uitkomsten hadden dan jongere patiënten.

1.Sakata Y, Saito G, Sakata S et al. Osimertinib as first-line treatment for elderly patients with advanced EGFR mutation-positive non-small cell lung cancer in a real-world setting (OSI-FACT-EP).

Summary: A multicenter retrospective study in Japan found that, in a real-world clinical setting, elderly patients had worse outcomes with first-line osimertinib for EGFR mutation-positive aNSCLC when compared to non-elderly patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren