Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world uitkomsten met tweede of latere lijn lurbinectedine voor extensief-stadium kleincellig longcarcinoom


Dr. Konstantinos LeventakosIn klinische studies is gezien dat lurbinectedine werkzaam en veilig was onder patiënten met recidiverend extensief-stadium kleincellig longcarcinoom (ES-SCLC). Er zijn weinig real-world uitkomsten van deze behandeling bekend. Een retrospectieve studie van het Mayo Clinic Health System heeft werkzaamheid en veiligheid van lurbinectenine als tweede- of latere-lijns behandeling voor ES-SCLC in de klinische praktijk geëvalueerd. Dr. Konstantinos Leventakos (Mayo Clinic Rochester MN) en collega’s publiceren de studie in Clinical Lung Cancer.1

De studie includeerde 50 ES-SCLC patiënten die tussen juni 2020 en juni 2022 lurbinectedine als tweedelijns behandeling kregen en 14 patiënten die lurbinectedine als derde- of laterelijns behandeling kregen. Lurbinectedine werd goed verdragen, met mageable adverse events (vooral neutropenie, anemie, vermoeidheid, en febriele neutropenie). Er waren geen graad 5 AEs. In het tweedelijns cohort was de mediane progressievrije overleving 2,1 maanden en de mediane overall survival 5,1 maanden. In het derde- of laterelijns cohort was de mediane PFS 3,4 maanden en de mediane OS 5,6 maanden. Patiënten met korter chemotherapievrij interval hadden slechtere OS.

De onderzoekers concluderen dat lurbinectedine matige werkzaamheid en acceptabele veiligheid had onder patiënten met recidiverend ES-SCLC.

1.Desai A, Smith CJ, Ashara Y et al. Real-world outcomes with lurbinectedin in second-line setting and beyond for extensive stage small cell lung cancer. Clin Lung Cancer 2023.09.001

Summary: A retrospective study at the Mayo Clinic Health System evaluated second or later line lurbinectedin for extensive stage SCLC in the real world. Lurbinectedin in the real world demonstrated modest efficacy and a comparable safety profile to that in clinical trials.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren