Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world uitkomsten van eerstelijns immuuntherapie-gebaseerde regimes voor gevorderd NSCLC


Dr. David WaterhouseEerstelijns immuuntherapie heeft in klinische studies de uitkomsten van patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom verbeterd. De uitkomsten van deze behandelingen onder niet-gecontroleerde omstandigheden in de klinische praktijk zijn niet nog niet bekend. Een analyse van de Flatiron Health Database heeft real-world uitkomsten van eerstelijns immuuntherapie voor aNSCLC geïnventariseerd. Dr. David Waterhouse (Oncology Hematology Care, Cincinnati OH) en collega’s publiceren de analyse in Lung Cancer.1

De analyse includeerde volwassen patiënten met gevorderd (stadium III of IV) NSCLC die tussen begin 2016 en eind juni 2020 eerstelijns immuuntherapie kregen, al of niet met chemotherapie. Onder de 4271 patiënten die immuuntherapie plus chemotherapie kregen was de mediane overall survival 10,6 maanden (95%-bti 9,3-11,8) in de groep van 814 patiënten met squameus NSCLC en 12,0 maanden (95%-bti 11,3-12,8) in de groep van 3457 patiënten met niet-squameuze ziekte. Ongeacht de histologie was de mediane OS beter onder patiënten met NSCLC met hoge PD-L1 expressie (≥ 50%) dan onder patiënten met NSCLC met lage PD-L1 expressie. Er waren 3041 patiënten die eerstelijns immuuntherapie zonder chemotherapie kregen. Onder deze patiënten was de mediane OS 11,3 maanden (95%-bti 9,8-12,8) in de groep van 875 patiënten met squameuze ziekte en 14,1 maanden (95%-bti 12,4-15,8) in de groep van 2166 patiënten met niet-squameuze ziekte.

De onderzoekers concluderen dat de overleving van real-world patiënten die eerstelijns immuuntherapie kregen voor aNSCLC in het algemeen slechter was dan wat is gezien in klinische studies.

1.Waterhouse D, Lam J, Betts KA et al. Real-world outcomes of immunotherapy-based regimens in first-line advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2021.04.007

Summary: Analysis of the Flatiron Health Database found that real-world outcomes of first-line immunotherapy for advanced non-small cell lung cancer were generally worse than what was seen in clinical trials.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren