Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world uitkomsten van gevorderd NSCLC met EGFR exon20 insertiemutaties versus gebruikelijke EGFR-mutaties


Prof. Lyudmila BazhenovaDe impact van aanwezigheid van EGFR exon 20 insertiemutaties (ex20ins) op uitkomsten van gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) is niet goed bekend. Een retrospectieve cohortstudie heeft klinische uitkomsten van aNSCLC met EGFR-ex20ins vergeleken met die van aNSCLC met gebruikelijke EGFR-mutaties (cEGFR). Prof. Lyudmila Bazhenova (University of California San Diego) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1


In de Flatiron-database identificeerden de onderzoekers 3014 patiënten met EGFR-gemuteerd aNSCLC tussen begin 2011 en juni 2020. Onder deze patiënten waren 2833 in de cEGFR-groep en 181 in de EGFR-ex20ins groep. De mediane overall survival was 16,2 maanden in de EGFR-ex20ins groep versus 25,5 maanden in de cEGFR-groep (aHR 1,75; p<0,0001) met vijf-jaars OS-percentages 8% respectievelijk 19%. Er waren 2825 patiënten die EGFR-TKIs kregen, onder wie 2749 in de cEGFR-groep en 76 in de EGFR-ex20ins groep. De mediane progressievrije overleving vanaf de start van de eerste TKI was 2,9 maanden in de EGFRex20ins-groep versus 10,5 maanden in de cEGFR-groep (aHR 2,69; p<0,0001). De meest-voorgeschreven eerstelijns behandeling voor EGFR-ex20ins was platina-gebaseerde chemotherapie (61,3%) gevolgd door EGFR-TKI (21,5%). Tweedelijns-behandeling liepen uiteen.

De onderzoekers concluderen dat patiënten met EGFRex20ins-gemuteerd aNSCLC slechte prognose hadden en weinig baat hadden bij EGFR-TKIs.

1.Bazhenova L, Minchom A, Viteri S et al. Comparative clinical outcomes for patients with advanced NSCLC harboring EGFR exon 20 insertion mutations and common EGFR mutations. Lung Cancer 2021.10.020

Summary: A retrospective cohort study found that among patients with advanced NSCLC the median real-world OS was 16.2 months for patients harboring EGFR exon 20 insertion mutations versus 25.5 months for patients harboring common EGFR mutations (p<0.0001), while the median real-world PFS was 2.9 months versus 10.5 months (p<0.0001).EGFR exon20ins had little benefit from EGFR TKI treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren