Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world vergelijking van tisagenlecleucel versus axicabtagene ciloleucel voor R/R DLBCL


Dr. Emmanuel BachyTisagenlecleucel (tisa-cel) en axicabtagene ciloleucel (axi-cel) hebben beide werkzaamheid laten zien voor recidiverend en refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (R/R DLBCL). Een retrospectieve multicenterstudie in Frankrijk heeft de werkzaamheid van beide behandelingen vergeleken. Dr. Emmanuel Bachy (Hospices Civils de Lyon) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1De studie, in 23 centra, includeerde 809 patiënten die twee of meer eerdere lijnen behandeling voor R/R DLBCL gekregen hadden. Propensity score matching resulteerde in twee groepen van ieder 209 patiënten met vergelijkbare kenmerken, die tisa-cel of axi-cel kregen. De ORR/CRR waren 80%/60% met axi-cel versus 66%/42% met tisa-cel (p<0,001 voor zowel ORR als CRR). Na mediaan 11,7 maanden follow-up was het één-jaars progressievrije-overlevingspercentage 46,6% met axi-cel versus 33,2% met tisa-cel (HR 0,61; p=0,0003) en was het één-jaars overall survival percentage 63,5% met axi-cel versus 48,8% met tisa-cel (HR 0,63; p=0,0072). Cytokine release syndrome en ICANS waren meer frequent met axi-cel dan met tisa-cel.

De onderzoekers concluderen dat axi-cel vergeleken met tisa-cel betere werkzaamheid en hogere toxiciteit had als derde- of laterelijns behandeling voor R/R DLBCL.

1.Bachy E, Le Gouill S, Di Blasi R et al. A real-world comparison of tisagenlecleucel and axicabtagene ciloleucle CAR T cells in relapsed or refractory diffuse large B cell lymphoma. Nature Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in France compared real-world activity of tisagenlecleucel versus axicabtagene ciloleucel for R/R DLBCL after two or more previous lines of treatment. The study showed that axi-cel compared with tisa-cel had higher efficacy and higher toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren