Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world werkzaamheid en tolerabiliteit van regorafenib in patiënten met eerder-behandeld progressief graad 3 of 4 glioom

(0)2022-06-20 13:30   ( Nieuws )

Prof. Norbert GalldiksDe fase 2-studie REGOMA heeft laten zien dat onder patiënten met glioblastoom in eerste relapse de multikinaseremmer regorafenib resulteerde in bemoedigend overlevingsprofijt. Een retrospectieve studie van de Universiteit van Keulen heeft real-world werkzaamheid en tolerabiliteit van regorafenib geïnventariseerd voor patiënten in eerste of latere relapse. Prof. Norbert Galldiks en collega’s publiceren de studie in het Journal of Neuro-Oncology.1

De studie includeerde 30 patiënten met progressief graad 3 of 4 glioom. Het mediane aantal eerdere lijnen behandeling was 2. Acht patiënten (27%) werden in eerste relapse behandeld, en de overige 22 in tweede, derde, of vierde relapse. De patiënten kregen regorafenib 160 mg eenmaal daags tijdens de eerste drie weken van vier-weekse cycli, met individuele doseringsaanpassingen in geval van toxiciteit. De patiënten ondergingen bij aanvang van de behandeling en vervolgens iedere twee cycli MRI.

De patiënten kregen tezamen 94 regorafenib-cycli (mediaan 2; range 1-9). Graad 3 adverse events werden gezien in 47% van de patiënten en graad 4 AEs in 7%. De AEs waren niet significant meer frequent in patiënten met twee of meer eerdere behandelingen. De meest-frequente AEs waren laboratorium-abnormaliteiten (62%). De mediane progressievrije overleving was 2,6 maanden (range 0,8-8,2) en de mediane overall survival was 6,2 maanden (range 0,9-24) met betere OS onder de patiënten met IDH-gemuteerd glioom. De twee patiënten met oligodendroglioom waren op het moment van de nu gepubliceerde analyse in leven na 13,8 respectievelijk 20,7 maanden follow-up.

De onderzoekers concluderen dat niet alleen patiënten in eerste relapse maar ook later behandelde patiënten overlevingsprofijt kunnen hebben van behandeling met regorafenib, ondanks aanzienlijke AEs in meer dan de helft van de patiënten.

1.Werne J-M, Wolf L, Tscherpel C et al. Efficacy and tolerability of regorafenib in pretreated patients with progressive CNS grade 3 or 4 gliomas. J Neuro-Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A real-world study in Germany found that in patients with progressive WHO grade 3 or 4 gliomas, predominantly with two pretreatment lines or more, regorafenib was effective despite considerable grade 3 or 4 side effects.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren