Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Real-world werkzaamheid van nivolumab monotherapie na systemische behandeling voor gevorderd NSCLC


Dr. David StenehjemIn fase 3-studies is gezien dat nivolumab monotherapie vergeleken met chemotherapie de overall survival verbeterde van patiënten met eerder –behandeld gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC). Een analyse van uitkomsten van patiënten van perifere ziekenhuizen in de Verenigde Staten heeft de real-world effectiviteit van nivolumab monotherapie voor deze patiënten onderzocht. Dr. David Stenehjem (University of Minnesota, Duluth) en collega’s publiceren de analyse in Clinical Lung Cancer.1

De gegevens zijn afkomstig van de Flatiron Health oncology database. De analyse includeerde 1968 patiënten met aNSCLC met niet-squameuze histologie (65%) en 1051 patiënten met aNSCLC met squameuze histologie (35%). In beide cohorten had ongeveer 20% van de patiënten een ECOG performance status 2 of hoger, en was meer dan 25% 75 jaar of ouder. De mediane OS was 8,6 maanden (95%-bti 8,0-9,3) in het niet-squameuze cohort en 7,4 maanden (95%-bti 6,8-8,5) in het squameuze cohort. Onder de patiënten met ECOG PS 0 of 1 was de mediane OS 10,8 maanden (95%-bti 9,8-11,8) in het niet-squameuze cohort en 8,7 maanden (95%-bti 7,6-9,7) in het squameuze cohort. In beide cohorten waren PD-L1 expressie 1% of hoger en ECOG PS 0 of 1 geassocieerd met langere OS (p<0,05) dan PD-L1 expressie lager dan 1% respectievelijk ECOG PS 2 of hoger. Het aantal lijnen eerdere behandeling en leeftijd 75 jaar of hoger waren niet significant geassocieerd met OS.

De onderzoekers concluderen dat nivolumab monotherapie werkzaam was voor eerder-behandeld aNSCLC in de klinisch praktijk. Slechte ECOG PS, maar niet gevorderde leeftijd, was geassocieerd met kortere OS.

1.Stenehjem DD, Lubinga SJ, Gupte-Singh K et al. Real-world effectiveness of nivolumab monotherapy after prior systemic therapy in advanced non-small-cell lung cancer in the United States. Clin Lung Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of patient data from the Flatiron Health oncology database found effectiveness of nivolumab monotherapy for previously treated advanced NSCLC in real-world practice. Poor performance status, but not advanced age, was associated with shorter OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren