Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Recente oncologische behandeling en mortaliteit onder vanwege COVID-19 gehospitaliseerde patiënten met maligniteiten


Er is geen duidelijkheid over effecten van oncologische behandeling van patiënten met maligniteiten die ook geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Een retrospectieve multicenterstudie in de Hubei provincie (China) heeft effecten van recente oncologische behandelingen op de mortalteit van patiënten met maligniteiten die gehospitaliseerd waren vanwege COVID-19 geïnventariseerd. Dr. Jie Wang (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1De studie includeerde 248 achtereenvolgende patiënten (128 mannen en 120 vrouwen; mediane leeftijd 63 jaar) met maligniteiten die tussen 1 januari en 26 maart 2020 in 33 ziekenhuizen werden opgenomen vanwege COVID-19. Onder deze patiënten waren er 147 (59%) die niet recent oncologische behandeling hadden ondergaan, terwijl 32 (13%), 25 (10%), 12 (5%), en 10 (4%) recent respectievelijk chemotherapie, chirurgie, targeted therapy, en radiotherapie hadden ondergaan.

De patiënten werden gevolgd tot en met 22 juli. Tijdens de follow-up overleden 40 patiënten. Onder patiënten die wel vergeleken met niet recent oncologische behandeling hadden ondergaan was de mortaliteit significant verhoogd (24,8% versus 10,2%; HR 2,01; p=0,027). Na correctie voor mogelijk verstorende variabelen waren chemotherapie (OR 7,495; p=0,015), chirurgie (OR 9,239; p=0,012), en radiotherapie (OR 15,213; p=0,007) onafhankelijk geassocieerd met hoger risico van overlijden.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met malignititeiten die gehospitaliseerd waren vanwege COVID-19, recente oncologische behandeling geassocieerd was met verhoogde mortaliteit.

1.Song K, Gong H, Xu B et al. Association between recent oncologic treatment and mortality among patients with carcinoma who are hospitalized with COVID-19: a multicenter study. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in 33 hospitals in China found that among cancer patients hospitalized for COVID-19, recent receipt of oncologic treatment was associated with increased mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren