Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Recidief na lage dosering radiojodium ablatie voor gedifferentieerd schildkliercarcinoom


Dr. Jonathan WadsleyTussen begin 2007 en eind 2010 randomiseerde de NCRI HiLo studie patiënten met gedifferentieerd schildkliercarcinoom 1:1:1:1 naar ablatie met lage versus standaard dosering 131I (1,1 GBq versus 3,7 GBq) met hetzij Thyrogen of thyroid hormone withdrawal (THW). De eerste analyse van de studie, zes tot negen maanden na de ablatie, liet zien dat er geen verschil was in ablatiesucces tussen lage en standaard dosering. Dr. Jonathan Wadsley (Weston Park Hospital, Sheffield UK) presenteert vandaag op de 2018 NCRI Cancer Conference in Glasgow een lange-termijn analyse van de studie, na mediaan 6,5 jaar follow-up.1

De analyse includeerde 434 patiënten. Recidief werd gezien in 21 patiënten, van wie er elf ablatie met 1,1 GBq en tien met 3,7 GBq hadden gekregen. De cumulatieve drie-, vijf-, en zeven-jaars recidiefpercentages waren 1,5%, 2,1%, en 5,9% met 1,1 GBq versus 2,1%, 2,7%, en 7,3% met 3,7 GBq (p=0,83). De lage dosering was niet geassocieerd met opvallend veel meer recidieven dan de standaard dosering binnen T- en N-stadium groepen, zelfs niet onder T3 patiënten. Slechts één patient (T3N0 bij baseline; ablatie met 1,1 GBq) overleed aan schildkliercarcinoom. Er waren ook geen verschillen in recidief tussen de Thyrogen- en THW-armen.

De onderzoekers concluderen dat de lange-termijn follow-up analyse laat zien dat onder patiënten met gedifferentieerd schildkliercarcinoom radiojodium-ablatie met 1,1 GBq even succesvol was als ablatie met 3,7 GBq, zowel met Thyrogen of THW.

1.Wadsley J et al. 2018 NCRI Cancer Conference, abstr. LBA 2148

Summary: The NCRI HiLo study randomised patients with differentiated thyroid cancer 1:1:1:1 to low versus standard dose radioiodine ablation (1,1GBq versus 3,7 GBq) with either Thyrogen or thyroid hormone witdrawal. After median follow-up of 6,5 years recurrence rates were similar in all arms. The authors conclude that this is reassuring evidence on the long-term value of using a low adminstered dose in selected cases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren