Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Remming van dipeptidylpeptidase-4 voor profylaxe van acute GVHD na alloHSCT voor AML of ALL


Prof. Sherif FaragDipeptidylpeptidase-4 (DPP-4; aka CD26) is een transmembraanreceptor die tot expressie wordt gebracht door T-cellen. De receptor speelt een rol in T-celactivering. In een muismodel is gezien dat remming van CD26 na stamceltransplantatie resulteerde in remming van graft-versus-host disease (GVHD) terwijl de graft-versus-tumor werkzaamheid behouden bleef. Een fase 2-studie van Indiana University (Indianapolis) heeft de werkzaamheid van de DPP-4 remmer sitagliptine voor profylaxe van acute GVHD na alloHSCT voor AML of ALL onderzocht. Prof. Sherif Farag en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 36 evalueerbare patiënten die alloHSCT ondergingen voor AML of ALL. De mediane leeftijd was 46 jaar (range 20-59). De patiënten kregen sitagliptine met tacrolimus en sirolimus. Het eindpunt van de studie was graad II tot en met IV aGVHD, met als criterium voor werkzaamheid afname van de incidentie van de verwachte 30% na honderd dagen tot ten hoogste 15%. Graad II tot en met IV aGVHD na honderd dagen werd gezien in twee patiënten (5%; 95%-bti 1-16), en graad III of IV aGVHD na honderd dagen werd gezien in één patiënt (3%; 0-12). Nonrelapse mortaliteit na één jaar was nul. Eén-jaars cumulatieve incidentie van relapse was 26% (95%-bti 13-41) en één-jaars cumulatieve incidentie van chronische GVHD was 37% (95%-bti 22-53). De GVHD-vrije recidiefvrije overleving na één jaar was 46% (95%-bti 29-62). Toxische effecten waren niet verschillend van wat gewoonlijk wordt gezien in patiënten die alloHSCT ondergaan.

De onderzoekers concluderen dat sitagliptine in combinatie met tacrolimus en sirolimus resulteerde in lage incidentie van graad II tot en met IV aGVHD honderd dagen na myeloablatieve alloHSCT voor AML of ALL (quick take video).

1.Farag SS, Abu Zaid M, Schwartz JE et al. Dipeptidyl peptidase 4 inhibition for prophylaxis of acute graft-versus-host disease. N Engl J Med 2021;384:11-19

Summary: A nonrandomized phase 2 study nonrandomized phase 2 study at the University of Indiana (Indianapolis) found that sitagliptin in combination with tacrolimus and sirolimus resulted in a low incidence of grade II to IV acute GVHD by day 100 after myeloablative allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation (quick take video).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren