Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Resultaten na mediaan zes jaar follow-up van intraoperatieve elektronenradiotherapie voor vroeg invasief ductaal mammacarcinoom


Dr. Catherine PhilippsonIntraoperatieve elektronenradiotherapie (IOERT) kan worden gebruikt tijdens borstsparende chirurgie voor mammacarcinoom, resulterend in kortere overall behandeltijd en verlaging van de stralingsdosering naar risico-organen. Een studie van het Jules Bordet Instituut (Brussel) evalueert IOERT sinds 2010. Dr. Catherine Philippson en collega’s publiceren in Breast Cancer Research resultaten in de eerste 996 patiënten.1

De studie includeerde vrouwen met unifocaal invasief ductaal carcinoom, in de leeftijd van veertig jaar of ouder, met een tumor van ten hoogste 20 mm en een tumorvrije schildwachtklier. De mediane follow-up op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 71,9 maanden. Er waren 37 ipsilaterale recidieven, waaronder 16 in hetzelfde kwadrant van de borst als de oorspronkelijke tumor. Tijdens de follow-up overleden zestig patiënten, onder wie twaalf aan mammacarcinoom. De vijf-jaars incidentie van lokaal recidief was 2,7%.

De onderzoekers concluderen dat het recidiefpercentage na IOERT laag was, en vergelijkbaar met gepubliceerde resultaten na IORT en APBI.

1.Philippson C, Larsen S, Simon S et al. Intraoperative electron radiotherapy in early invasive ductal breast cancer: 6-year median follow-up results of a prospective monocentric registry. Breast Cancer Res 2022;24:83

Summary: Intraoperative electron radiotherapy (IOERT) can be used to treat early breast cancer during conservative surgery, enabling shorter overall treatment times and reduced irradiation of organs at risk. A registry study at Jules Bordet Institute (Brussels, Belgium) found that among the first 996 patients undergoing partial IOERT of the breast, the rate of breast cancer local recurrence after IOERT was low and comparable to published results for IORT and APBI.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren