Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Resultaten van hoofdhuidkoeling voor alopeciepreventie met docetaxel-cyclofosfamide voor mammacarcinoom


Annemarie CoolbrandtRecente studies hebben aanwijzingen opgeleverd voor werkzaamheid van hoofdhuidkoeling voor preventie van alopecie in patiënten die chemotherapie kregen voor mammacarcinoom, maar er bestaat aanzienlijke variatie in de werkzaamheid van hoofdhuidkoeling tussen verschillende behandelregimes. Een studie in het Universitair Ziekenhuis Leuven heeft deze werkzaamheid onderzocht in patiënten die behandeld werden met adjuvant docetaxel 75 mg/m2 plus cyclofosfamide 600 mg/m2 iedere drie weken. Verpleegkunidg specialist Annemarie Coolbrandt en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1De studie includeerde 85 patiënten die behandeld werden tussen begin 2017 en eind 2019. Succesvolle hoofdhuidkoeling werd gedefinieerd als minder dan 50% haarverlies. Naar het oordeel van de verpleegkundigen werd dit eindpunt bereikt in 47,1% van de patiënten; volgens de patiënten zelf in 44,9%. Ruim de helft (55%) van de patiënten waren tevreden of zeer tevreden met het resultaat van de hoofdhuidkoeling, en 36,2% rapporteerde hoofdhuidkoeling te ervaren als oncomfortabel of zeer oncomfortabel. Onder 69 patiënten die een jaar na de behandeling werden bevraagd over hun haarstatus rapporteerden 47 (68%) geen verandering ten opzichte van hun haarstatus voor aanvang van de chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat hoofdhuidkoeling ernstige alopecie kan voorkomen in bijna de helft van de patiënten die adjuvant docetaxel 75 mg/m2 plus cyclofosfamide 600 mg/m2 iedere drie weken kregen voor mammacarcinoom.

1.Coolbrandt A, ’t Jonck A, Blauwens K et al. Scalp cooling in breast cancer patients treated with docetaxel-cyclophosphamide: patient- and nurse-reported results. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: A study in Belgium found that scalp cooling was successful in preventing severe chemotherapy-induced alopecia in almost half of the breast cancer patients treated with docetaxel 75 mg/m2 plus cyclophosphamide 600 mg/m2 every three weeks.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren