Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve cohortstudie van adjuvante EGFR-TKIs na resectie van stadium I NSCLC met sensitieve EGFR-mutaties


Dr. Wenhua LiangEr is geen duidelijkheid over de waarde van adjuvante EGFR-TKIs na chirurgische resectie van stadium I NSCLC, met name stadium IA NSCLC. Een retrospectieve cohortstudie in het Eerste Ziekenhuis van de Medische Universiteit van Guangzhou (China) heeft adjuvante EGFR-TKIs na resectie van stadium I NSCLC geëvalueerd. Dr. Wenhua Liang en collega’s publiceren de studie in eClinicalMedicine.1

De studie includeerde 227 patiënten die tussen maart 2013 en maart 2019 complete resectie van stadium I NSCLC met EGFR-mutaties ondergingen. Onder deze patiënten waren er 55 die adjuvante EGFR-TKIs kregen en 172 die alleen geobserveerd werden. De mediane duur van follow-up was 78,4 maanden. De figuur laat zien dat na inverse probability of treatment weighting (IPTW) de ziektevrije overleving en overall survival significant beter waren in de EGFR-TKI groep dan in de observatiegroep. Adjuvante EGFR-TKIs waren geassocieerd met significant betere vijf-jaars DFS onder zowel stadium IA als onder stadium IB patiënten.

Een gevalideerde veertien-genen moleculaire assay voor risicostratificatie werd uitgevoerd in 180 patiënten. Onder patiënten met laag-risico hadden adjuvante EGFR-TKIs geen significante invloed op de vijf-jaars DFS (100,0% versus 94,4%; p=0,360). Onder patiënten met intermediair of hoog-risico was adjuvante EGFR-TKI geassocieerd met significant vijf-jaars DFS-profijt (96,0% versus 70,5%; p=0,012).

De onderzoekers concluderen dat na complete resectie van stadium IA en IB EGFR-gemuteerd NSCLC, adjuvante EGFR-TKIs de DFS en OS kunnen verbeteren, en dat de veertien-genen assay patiënten kan identificeren met hogere kans op profijt van deze behandeling.

1.Jiang Y, Lin Y, Fu W et al. The impact of adjuvant EGFR-TKIs and 14-gene molecular assay on stage I non-small cell lung cancer with sensitive EGFR mutations. eClinMed 2023.102205

Summary: A retrospective cohort study in China found that after complete resection of stage IA and IB EGFR-mutated NSCLC, adjuvant EGFR-TKIs might improve disease-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren