Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve cohortstudie van biomarker-gerichte therapie onder zwarte en witte mCRPC-patiënten


Dr. Clara HwangZwarte mannen hebben hogere incidentie en mortaliteit van prostaatcarcinoom dan witte mannen. Het is niet duidelijk of deze dispariteit toe te schrijven is aan rasgebonden verschillen in toepassing van precisiegeneeskunde. Een retrospectieve cohortstudie in de Verenigde Staten heeft precisiegeneeskunde-gegevens en uitkomsten onder zwarte en witte mannen met metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) geïnventariseerd. Dr. Clara Hwang (Henry Ford Health, Detroit MI) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie, gebaseerd op gegevens verzameld door het Prostate Cancer Precision Medicine Multi-Institutional Collaborative Effort (PROMISE)-consortium, includeerde 204 zwarte en 758 witte patiënten met een mCRPC-diagnose tussen april 2020 en eind 2021. De mediane follow-up vanaf de diagnose was 26,6 maanden (IQR 14,2-44,7). Bloed-gebaseerd moleculair testen was meer frequent onder de zwarte patienten dan onder de witte patiënten (48,7% versus 36,4%; p<0,001). De frequenties van actionabele veranderingen waren niet significant verschillende tussen de twee groepen (32,8% versus 29,1%; p=0,35), maar MMRD of MSI-H waren meer frequent onder zwarte dan onder witte patiënten (9,1% versus 0,4%; p=0,04) terwijl PTEN-veranderingen (15,7% versus 26,3%) en TMPRSS-veranderingen (7,1% versus 21,0%; p<0,001) minder frequent waren onder zwarte dan onder witte patiënten. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen voor de overige vijftien meest-frequent veranderde genen. Gematchte gerichte therapie werd minder frequent gegeven onder zwarte patiënten dan onder witte patiënten (33,5% versus 53,8%; p=0,008). Er waren geen verschillen tussen de twee groepen in respons op gerichte therapie of overleving.

De onderzoekers concluderen dat er significante verschillen waren in frequentie van MMRD/MSI-H, PTEN-, en TMPRSS-veranderingen tussen zwarte en witte mCRPC-patiënten. Hoewel witte patiënten vaker gerichte therapie kregen waren er tussen de groepen geen verschillen in klinische uitkomsten.

1.Hwang C, Henderson NC, Chu S-C et al. Biomarker-directed therapy in Black and White men with metastatic castration-resistant prostate cancer. JAMA Network Open 2023;6:e2334208

Summary: A retrospective cohort study of 962 men with mCRPC found that mismatch repair deficiency or microsatellite instability-high was significantly more frequent in Black men than White men, while PTEN alterations en TMPRSS alterations were less frequent in Black than in White men. Black men were significantly less likely to receive matched targeted therapy than White men.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren