Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve multicenterstudie van gecombineerde checkpointblokkade voor metastatisch uveaal melanoom


Prof. Carola BerkingUveaal melanoom (UM) is zeer refractair tegen gebruikelijke behandelingen, en heeft in gevorderd stadium een slechte prognose. Een retrospectieve multicenterstudie in Duitsland heeft de waarde onderzocht van gecombineerde checkpointblokkade met ipilimumab plus een PD-1 remmer voor metastatisch UM. Prof. Carola Berking (Klinikum der Universität München) en collega’s publiceren de studie online in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde 64 patiënten van zestien centra in Duitsland. Gecombineerde checkpointblokkade resulteerde in complete respons in 3,1% van de patiënten en partiële respons in 12,5% (ORR 15,6%). De mediane duur van respons was 25,5 maanden (range 9,0-65,0). Stabiele ziekte werd bereikt in 21,9%, zodat het ziektecontrolepercentage uitkwam op 37,5% met mediane duur van klinisch profijt van 28,0 maanden (range 7,0-65,0). De mediane progressievrije overleving en overall survival waren 3,0 maanden (95%-bti 2,4-3,6) respectievelijk 16,1 maanden (95%-bti 12,9-19,3). Graad 3 treatment-related adverse events werden gezien in 37,5% van de patiënten en graad 4 TRAEs in 1,6%. Slechte ECOG performance status was een onafhankelijke ongunstige factor voor OS.

De onderzoekers concluderen dat de tolerabiliteit van gecombineerde checkpointblokkade voor UM beter lijkt dan wat is gezien voor cutaan melanoom. Gecombineerde checkpointblokkade voor metastatisch UM resulteerde in de beste tot op heden gerapporteerde uitkomsten buiten het kader van klinische studies.

1.Heppt MV, Amaral T, Kähler KC et al. Combined immune checkpoint blockade for metastatic uveal melanoma: a retrospective, multi-center study. J ImmunoTher Cancer 2019;7:299

Summary: A retrospective multicenter study in Germany found that the tolerability of combined checkpoit blockade (anti-CTLA-4 plus anti-PD-1) for metastatic uveal melanoma may be better than what is seen in cutaneous melanoma. Combined checkpoint blockade is the hitherto most effective treatment option for metastatic UM outside of clinical trials.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren