Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve multicenterstudie van lenvatinib plus pembrolizumab voor progressief metastatisch bijnierschorscarcinoom


Dr. Mouhammed Amir HabraEr is geen effectieve systemische behandeling bekend voor metastatisch bijnierschorscarcinoom (mACC) na falen van platina-gebaseerde chemotherapie. Er is slechts beperkte werkzaamheid gezien van single-agent orale multikinaseremmer (MKI) of immuuncheckpointremmer (ICI). Een retrospectieve multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft de waarde onderzocht van een combinatie van de MKI lenvatinib en de ICI pembrolizumab als salvage-behandeling voor progressief mACC. Dr. Mouhammed Amir Habra (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde vier mannen en vier vrouwen. De mediane leeftijd bij diagnose was 38 jaar (range 21-49) en het mediane aantal eerdere lijnen systemische behandeling was 4 (range 2-9). Zes patiënten hadden ziekteprogressie op eerdere ICIs en vijf op eerdere MKIs. De combinatie van lenvatinib en pembrolizumab resulteerde in objectieve respons in twee patiënten (25%) en stabiele ziekte in één patiënt (12,5%). De mediane progressievrije overleving was 5,5 maanden (95%-bti 1,8-NR) en de mediane duur van behandeling was 8,5 maanden (range 2-22). Geen van de acht patiënten staakte de behandeling wegens adverse events.

De onderzoekers concluderen dat in het kleine cohort van zwaar-voorbehandelde mACC-patiënten salvage behandeling met lenvatinib plus pembrolizumab resulteerde in objectieve respons in 25% van de patiënten, zonder significante toxiciteit.

1.Bedrose S, Miller KC, Altameemi L et al. Combined lenvatinib and plembrolizumab as salvage therapy in advanced adrenal cortical carcinoma. J ImmunoTher Cancer 2020-001009

Summary: A retrospective case series of 8 patients with progressive metastatic adrenal cortical carcinoma found objective responses to salvage therapy with lenvatinib plus pembrolizumab in 2 patients, without significant toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren