Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve studie van behandeling en uitkomsten van CPM-patiënten die niet in aanmerking komen voor CRS-HIPEC

(0)2022-12-26 14:30   ( Nieuws )

Dr. Eva MadsenCytoreductieve chirurgie plus hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (CRS-HIPEC) is een behandeloptie voor geselecteerde patiënten met peritoneale metastasen van colorectaalcarcinoom (CPM). Een retrospectieve studie van het Erasmus MC (Rotterdam) heeft behandelingen en uitkomsten geïnventariseerd van CPM-patiënten die niet in aanmerking kwamen voor CRS-HIPEC. Dr. Eva Madsen en collega’s publiceren de studie in Annals of Surgical Oncology.1

Tussen begin 2014 en eind 2020 werden 476 CPM-patiënten voor CRS-HIPEC verwezen naar het Erasmus MC. Van deze patiënten werden 227 (48%) beoordeeld als niet in aanmerking te komen voor CRS-HIPEC. De mediane follow-up van deze patiënten was 15 maanden (IQR 10-22). Voor 198 van deze patiënten waren gegevens beschikbaar over follow-up behandeling: 73% kreeg systemische therapie. Deze groep patiënten had een mediane overall survival van 17 maanden (IQR 9-25) vergeleken met 4 maanden (2-9) in de groep patiënten die alleen beste ondersteunende zorg kreeg. De figuur laat zien dat de mediane OS langer was in de groep patiënten die niet in aanmerking kwamen voor CRS-HIPEC vanwege extensieve levermetastasen (9%; mediane OS 22 maanden; IQR 8-27) of longmetastasen (8%; 24 maanden; 12-29) dan in de groep patiënten met extensieve CPM (42%; 11 maanden; 5-18) of afstands-lymfekliermetastasen (14 maanden; 12%; 4-25).

De onderzoekers concluderen dat extensieve CPM de meest-voorkomende reden was voor CRS-HIPEC ineligibiliteit. Patiënten die niet in aanmerking kwamen voor CRS-HIPEC vanwege extraperitoneale metastasen hadden betere overlevingsuitkomsten dan patiënten die niet in aanmerking kwamen vanwege extensieve CPM.

1.Dietz MV, Ziekman MJ, van Kooten JP et al. Treatment and survival outcomes for patients with colorectal peritoneal metastases deemed ineligible for cytoreductive surgery (CRS) with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC): results of a retrospective study. Ann Surg Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at Erasmus MC (Rotterdam, The Netherlands) investigated treatments and survival outcomes of patients deemed ineligible for CRS-HIPEC, mainly (42%) because of extensive CPM. The majority (73%) of the patients received systemic therapy. Median overall survival was 17 months (IQR 9-25). Among patients receiving best supportive care, median OS was 4 months (IQR 2-9).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren