Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve studie van chemoradiotherapie met liposomaal paclitaxel plus cisplatine voor lokaal-gevorderd ESCC


Prof. Kailiang WuEr is behoefte aan werkzame behandelingen voor lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van de slokdarm (LA-ESCC) in patiënten die geen kandidaat zijn voor chirurgie. Een retrospectieve studie van de Fudan Universiteit (Shanghai, China) heeft chemoradiotherapie (CRT) met liposomaal paclitaxel en cisplatine voor LA-ESCC geëvalueerd. Prof. Kailiang Wu en collega’s publiceren de studie in Cancer Medicine.1

De studie includeerde 39 patiënten die tussen juni 2016 en mei 2019 in het ziekenhuis van de Fudan Universiteit CRT met liposomaal paclitaxel en cisplatine kregen voor LA-ESCC. De mediane follow-up was 31,5 maanden. De figuur toont de overall survival, progressievrije overleving, lokaal-recidiefvrije overleving, en de afstands-metastasevrije overleving. De mediane OS was 38,3 maanden (95%-bti 32,1-45,1), met drie-jaars OS-percentage 56,2%. In multivariate analyse waren leeftijd 60 jaar of ouder (versus jonger) en TNM stadium IV (versus III) geassocieerd met kortere OS. De meest-waargenomen graad 4 toxiciteit was neutropenie (30,8% van de patiënten) gevolgd door lymfopenie (20,5%). Geen van de patiënten had graad 3 of 4 stralingspneumonie, en 10,3% had graad 3 of 4 oesofagitis.


De onderzoekers concluderen dat CRT met liposomaal paclitaxel en cisplatine verdragen werd en werkzaam was voor LA-ESCC.

1.Yi Q, Liu C, Cui Y et al. Chemoradiotherapy with paclitaxel liposome plus cisplatin for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective analysis. Cancer Medicine 2022.4.5416

Summary: A retrospective study at Fudan University (Shanghai, China) found that chemoradiotherapy using liposomal paclitaxel and cisplatin was a well-tolerated and effective treatment regimen for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren