Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve studie van protontherapie herbestraling voor recidiverend squameus celcarcinoom van hoofd en hals

(0)2023-01-24 14:30   ( Nieuws )

Dr. Nancy LeeGebruik van protontherapie herbestraling (PT-ReRT) voor recidiverend squameus celcarcinoom van hoofd en hals (rHNSCC) neemt toe, maar er is geen harde evidentie voor veiligheid en werkzaamheid. Een retrospectieve cohortstudie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft PT-ReRT voor rHNSCC geëvalueerd. Dr. Nancy Lee en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 242 patiënten (75,6% mannen; mediane leeftijd 63 jaar; range 21-96) met die PT-ReRT kregen voor rHNSCC. Het mediane interval tussen de initiële PT en de PT-ReRT was 22 maanden (range 1-669). Op het moment van PT-ReRT hadden 212 patiënten (85,1%) locoregionale ziekte, 6 patiënten (2,5%) afstandsmetastasen, en 24 patiënten (9,9%) beide. Er waren 154 patiënten die gefractioneerde PT-ReRT kregen (mediaan 70 cobalt gray equivalent) en 88 patiënten die quad shot PT-ReRT kregen (mediaan 44 CGE). De mediane follow-up was 12,0 maanden voor alle patiënten en 24,5 maanden voor overlevende patiënten. In het gefractioneerde cohort was het één-jaars lokale-controlepercentage 71,8% en het één-jaars overall survival percentage 66,6%; vergeleken met 61,6% respectievelijk 28,5% in het quad shot cohort. Er waren 73 graad 3 en 6 graad 4 vroege toxische effecten, en 79 graad 3, 4 graad 4, en 5 graad 5 late toxische effecten.

De onderzoekers concluderen dat vergeleken met eerdere resultaten met foton-gebaseerde herbestraling, agressieve PT-ReRT voor rHNSCC kan resulteren in langere overleving, maar dat de overlevende patiënten een hoog risico hebben van vroege en late complicaties.

1.Lee A, Woods R, Mahfouz A et al. Evaluation of proton therapy reirradiation for patients with head and neck squamous cell carcinoma. JAMA Network Open 2023;6:e2250607

Summary: A retrospective cohort study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, NY) evaluated proton therapy reirradiation for recurrent head and neck squamous cell carcinoma. The study found 1-year local control of 71.8% and 1-year overall survival of 66.6% for those receiving fractionated PT-ReRT. Among 242 patients, there were 79 potential grade 3, 4 grade 4, and 5 grade 5 late toxic effects.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren