Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risico van cardiovasculaire ziekte na GnRH-agonisten versus GnRH-antagonisten voor prostaatcarcinoom


Dr. Gincy GeorgeIn observationele studies is een verhoogd risico van cardiovasculaire ziekte gezien na gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonisten voor prostaatcarcinoom (PCa), maar in gerandomiseerde studies is dit effect niet bevestigd. In preklinische modellen hadden GnRH-antagonisten een minder sterk atherosclerotisch effect dan GnRH-agonisten. Een analyse van real-world data in vijf landen heeft het CVD-risico na GnRH-agnosisten versus GnRH-antagonisten voor PCa vergeleken. Dr. Gincy George (King’s College London, UK) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Cancer.1

In de registraties en gezondheidszorg-databases identificeerden de onderzoekers 48.757 PCa-patiënten die GnRH-agonisten kregen en 2144 PCa-patiënten die GnRH-antagonisten kregen. Er was geen significant verschil tussen beide groepen in risico van any CVD (antagonisten versus agonisten HR 1,25; 95%-bti 0,96-1,61; I2=64%). De antagonisten-groep had wel verhoogd risico van acuut myocardinfarct (HR 1,62; 95%-bti 1,11-2,35; I2=0) en aritmie (HR 1,55; 95%-bti 1,11-2,15; I2=17%) in vergelijking met de agonistengroep. Voor sommige CVD-subtypen had geschiedenis van CVD impact op de associaties.

De onderzoekers concluderen dat er voor overall CVD geen verschil is tussen beide behandelingen, hoewel GnRH-antagonisten vergeleken met agonisten wel geassocieerd waren met verhoogd risico van sommige CVD-subtypen.

1.George G, Garmo H, Scailteux L-M et al. Risk of cardiovascular disease following GnRH agonists versus antagonists in prostate cancer: real-world evidence from five databases. Int J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of real-world data from five countries found no significant difference in risk of overall CVD when comparing GnRH antagonists versus GnRH agonists for prostate cancer, although men on GnRH antagonists compared to agonists had increased risk of acute myocardial infarction and arrhytmia.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren