Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risico van maligniteiten in patiënten met bipolaire stoornis en niet-aangedane broers en zusters


Prof. Ya-Mei BaiEr zijn aanwijzingen dat patiënten met bipolaire stoornis (BPD) een verhoogd risico hebben van het ontwikkelen van maligniteiten. Als deze associatie geheel of gedeeltelijk erfelijk bepaald is, dan zouden ook broers en zusters van BPD een verhoogd risico van maligniteiten kunnen hebben. Een Taiwan-brede bevolkingsgebaseerde studie heeft het risico van maligniteiten in BPD-patiënten en hun siblings geïnventariseerd. Prof. Ya-Mei Bai en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

In de Nationale Gezondheidsverzekeringsonderzoeks-database identificeerden de onderzoekers 25.356 BPD-patiënten, evenveel niet door BPD aangedane siblings, en 101.422 met de patiënten voor leeftijd gematchte controlepersonen zonder mentale stoornis; tussen begin 1996 en eind 2010. De patiënten werden gevolgd voor de ontwikkeling van maligniteiten tot eind 2011. BPD-patiënten (OR 1,22; 95%-bti 1,06-1,40) en hun siblings (1,17; 1,02-1,34) hadden een verhoogd risico van ontwikkeling van alle maligniteiten vergeleken met de controlegroep; en onder deelnemers jonger dan 50 jaar was er een verhoogd risico van ontwikkeling van ectodermale maligniteiten voor BPD-patiënten (1,90; 1,38-2,61) en hun siblings (1,65; 1,19-2,28).

De onderzoekers concluderen dat de studie een mogelijk verband tussen erfelijke aanleg voor BPD en de pathogenese van maligniteiten heeft laten zien.

1.Chen M-H, Tsai S-J, Su T-P et al. Cancer risk in patients with bipolar disorder and unaffected siblings of such patients: a nationwide population-based study. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A nationwide population-based study in Taiwan found that patients with bipolar disorder (OR 1.22; 95% CI 1.06-1.40) and their unaffected siblings (1.17; 1.02-1.34) had greater risk of developing cancer than did controls. Only those younger than 50 years, for both patients with bipolar disorder (1.90; 1.38-2.61) and their unaffected siblings (1.65; 1.19-2.28) were more likely to develop ectodermal cancer, especially breast cancer, compared to the control group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren