Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risico van specifieke cardiovasculaire ziekten in overlevers van twintig maligniteiten

(0)2019-08-21 12:00   ( Nieuws )

Helen StrongmanDe overleving van patiënten met maligniteiten is in recente decennia sterk verbeterd, met wellicht als keerzijde een toename van het aantal overlevers met verhoogde risico’s van specifieke ziekten. Een studie in Groot-Brittannië heeft de medium- en lange-termijn risico’s van specifieke cardiovasculaire ziekten geïnventariseerd in overlevers van twintig verschillende typen maligniteiten. Helen Strongman MSc (London School of Hygiene and Tropical Medicine) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

De studie is gebaseerd op gelinkte gegevens van meerdere registers in het UK. De onderzoekers includeerden 108.215 volwassen patiënten met een diagnose van een van twintig maligniteiten tussen begin 1990 en eind 2015, die tenminste een jaar na de diagnose nog in leven waren en gevolgd konden worden, en 523.541 voor leeftijd, geslacht, en huisartsenpraktijk gematchte controlepersonen zonder geschiedenis van een maligniteit. Deze figuur in twee delen laat uitkomsten van de studie zien.

Het risico van veneuze trombo-embolie was verhoogd in overlevers van achttien van twintig site-specific cancers vergeleken met controlepersonen, met HRs uiteenlopend van 1,72 (95%-bti 1,57-1,89) na prostaatcarcinoom tot 9,72 (5,50-17,18) na pancreascarcinoom. De HRs namen af in de loop van de tijd maar bleven gedurende tenminste vijf jaar na de diagnose verhoogd. Het risico van harfalen of cardiomyopathie was verhoogd in overlevers van tien maligniteiten. Verhoogde risico’s van aritmie, pericarditis, coronaire slagaderziekte, beroerte, en hartklepziekte waren eveneens verhoogd in overlevers van sommige typen maligniteiten. Absolute excess risico’s namen over het algemeen toe met toenemende leeftijd.

De onderzoekers concluderen dat overlevers van de meeste typen maligniteiten in vergelijking met de algemene bevolking verhoogde medium- tot lange-termijn risico’s hebben van een of meer cardiovasculaire ziekten.

1.Strongman H, Gadd S, Matthews A et al. Medium and long-term risks of specific cardiovascular diseases in survivors of 20 adult cancers: a population-based cohort study using multiple linked electronic health records databases. The Lancet 2019; epub ahead of print

Summary: A cohort study in the UK investigated the medium and long-term risks of specific cardiovascular diseases in survivors of twenty adult cancers. This figure in two parts shows that survivors of most site-specific cancers had increased medium-term to long-term risk for one or more cardiovascular diseases compared to that of the general population, with substantial variations between cancer sites.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren