Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risicofactoren voor CAR T-celtherapie gerelateerde hematologische toxiciteit in R/R LBCL


Prof. Marion SubkleweHematotoxiciteit is een frequente bijwerking van CAR T-celtherapie. Een multinationale studie heeft risicofactoren voor hematoxiciteit geïnventariseerd in patiënten die CAR T-celtherapie krijgen voor recidiverend of refractair grootcellig B-cellymfoom (R/R LBCL), en deze risicofactoren geïntegreerd in het CAR-HEMATOTOX-model. Prof. Marion Subklewe (Universitätsklinikum München) en collega’s publiceren het model in Blood.1

De studie includeerde 258 patiënten die axicabtagene ciloleucel (axi-cel) of tisagenlecleucel (tisa-cel) kregen voor R/R LBCL. In 72% van de patiënten werd diepe neutropenie (absoluut neutrofielengetal lager dan 100 per μl) gezien en in 64% langdurige neutropenie (21 dagen of langer). De mediane duur van ernstige neutropenie (ANC lager dan 500 per μl) was negen dagen. Baseline tromobcytopenie (p=0,001) en hyperferritinemie (p<0,0001) waren geassocieerd met duur van ernstige neutropenie langer dan zestig dagen. Incidentie en ernst van cytokine release syndrome, immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, en piek-cytokineniveaus waren niet geassocieerd met duur van ernstige neutropenie. Het CAR-HEMATOTOX model includeerde markers van hematopoïetische reserve (trombocytengetal, hemoglobine, en ANC) en baseline inflammatie (CRP, ferritine). Het model werd gevalideerd in twee onafhankelijk cohorten (n=91 en n=109) en onderscheidde patiënten met ernstige neutropenie langer versus korter dan veertien dagen (AUC 0,89; sensitiviteit 89%, specificiteit 68%). Hoge CAR-HEMATOTOX score was geassocieerd met langere duur van neutropenie (12 versus 5,5 dagen; p<0,001), en hogere incidentie van ernstige trombocytopenie (87% versus 34%; p<0,001) en anemie (96% versus 40%; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat de CAR-HEMATOTOX score R/R LBCL-patiënten kan identificeren met een hoog risico van CAR T-celtherapie geassocieerde hematotoxiciteit.

1.Rejeski K, Perez Perez A, Sesques P et al. CAR-HEMATOTOX: a model for CAR T-cell related hematological toxicity in relapsed/refractory large B-cell lymphoma. Blood 2021; epub ahead of print

Summary: The CAR-HEMATOTOX model identified R/R LBCL patients with high risk of CAR T-cell related hematological toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren