Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risicofactoren voor eerste en tweede primair melanoom in een populatie met hoge incidentie


Prof. David WhitemanHet percentage patiënten met meer dan één primair melanoom neemt toe. De prospectieve QSkin Study in Queensland (Australië) heeft risicofactoren voor een eerste en tweede primair melanoom geïnventariseerd. Prof. David Whiteman (QIMR Berghofer Medical Research Institute, Herston) en collega’s publiceren de studie in JAMA Dermatology.1

In 2011 includeerde de studie 38.845 deelnemers in de leeftijd van veertig tot zeventig jaar (17.775 mannen en 21.070 vrouwen; gemiddelde leeftijd bij inclusie 56,1 ± 8,2 jaar). De patiënten werden gevolgd tot eind 2018. Tijdens mediaan 7,4 jaar follow-up werd een eerste primair melanoom gediagnostiseerd in 1212 deelnemers (3,1%), en zowel een eerste als een tweede primair melanoom in 245 deelnemers (0,6%). Tweede melanomen hadden een hogere waarschijnlijkheid in situ te zijn dan eerste melanoom. Deelnemers die bij inclusie rapporteerden op de leeftijd van 21 jaar veel nevi gehad te hebben (op basis van een visual scoring tool) hadden een sterker verhoogd risico van tweede primair melanoom (HR 6,36; 95%-bti 3,77-10,75) dan van eerste primair melanoom (3,46; 2,72-4,40; p=0,01). Polygene risicoscore in het derde tertiel was eveneens sterker geassocieerd met tweede primair melanoom (HR 3,28; 95%-bti 2,06-5,23) dan met eerste primair melanoom (2,06; 1,71-2,49; p=0,03). Tweede melanomen waren sterker geassocieerd met geschiedenis van meerdere huidmaligniteit-excisies (HR 2,63; 95%-bi 1,80-3,83) dan eerste melanomen (1,86; 1,61-2,16; p=0,05). Voor alle andere onderzocht kenmerken waren er geen verschillen in associaties met eerste versus tweede melanomen.

De onderzoekers concluderen dat in de algemene bevolking aanwezigheid van veel nevi en hoge genetische predispositie voor melanoom geassocieerd waren met de hoogste risico’s van het ontwikkelen van tweede primaire melanomen.

1.Olsen CM, Pandeya N, Dusingize JC et al. Risk factors associated with first and secondary primary melanomas in a high-incidence population. JAMA Dermatol 2022.4975

Summary: The prospective QSkin cohort study in Australia found that within the general population, the presence of many nevi and having a high genetic predisposition to melanoma were associated with the highest risks of developing second primary melanomas.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren