Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Risicofactoren voor lage-intensiteit adjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom in oudere vrouwen


Dr. Mina SedrakOudere vrouwen met hoog-risico vroeg-stadium mammacarcinoom (EBC) hebben baat bij adjuvante chemotherapie, maar de behandeling wordt frequent gecompliceerd door toxische bijwerkingen die kunnen resulteren in onderbreking van de behandeling en doseringsreductie. In deze gevallen is het streven naar de aanbevolen relative dose intensity (RDI) van tenminste 85% een uitdaging. Een secundaire analyse van de multicenter HOPE studie in de Verenigde Staten heeft risicofactoren voor lage-RDI adjuvante chemotherapie onder oudere vrouwen met EBC geïnventariseerd. Dr. Mina Sedrak (City of Hope, Duarte CA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De HOPE-studie includeerde EBC-patiënten in de leeftijd van 65 jaar of ouder die begonnen aan neoadjuvante of adjuvante chemotherapie. De nu gepubliceerde analyse includeerde 322 patiënten, mediaan 70 jaar oud (range 65-86). De mediane follow-up was 4 jaar. Er waren 66 patiënten (21%) met lage RDI (gedefinieerd als lager dan 85%). Risicofactoren voor lage RDI waren leeftijd ouder dan 75 jaar (OR 2,57; p=0,03), lagere performance status (4,32; p<0,001), en gebruik van anthracycline-gebaseerde of cyclofosfamide-methotrexaat-fluorouracil regimes (3,47; p<0,001). In de groep patiënten met lage RDI was het vijf-jaars overall survival percentage 80%, vergeleken met 91% in de groep met de aanbevolen RDI.

De onderzoekers concluderen dat onder oudere EBC-patiënten die standaard-chemotherapie kregen één op de vijf patiënten lage RDI kreeg en inferieure OS had.

1.Sedrak MS, Sun C-L, Ji J et al. Low-intensity adjuvant chemotherapy for breast cancer in older women: results from the prospective HOPE trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Secondary analysis of the prospective HOPE trial found relative dose intensity lower than 85% in 21% of older (aged 65-85 year) EBC patients. Risk factors for low RDI were age 76 years or higher, low perfomance status, and use of anthracycline-based or cyclophosphamide-methotrexate-fluorouracil regimens. Five-year overall survival probability was 80% among patients receiving RDI < 85%, compared with 91% among patients receiving RDI ≥ 85% (p=0.02).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren