Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Score voorspelt pCR met neoadjuvant paclitaxel plus trastuzumab en pertuzumab voor HER2-positief mammacarcinoom

(0)2023-04-28 13:30   ( Nieuws )

Prof. Elizabeth MittendorfPatiënten met HER2-positief mammacarcinoom (BC) die met neoadjuvante therapie pathologisch complete respons (pCR) bereiken hebben gunstige overlevingsuitkomsten. Het voorspellen van de waarschijnlijkheid van pCR zou kunnen bijdragen aan het optimaliseren van neoadjuvante therapie. De HER2DX-assay, gebaseerd op genexpressie en klinische kenmerken, kan wellicht pCR voorspellen. Een analyse van de multinationale fase 2-studie DAPHNe heeft de HER2DX-score geëvalueerd voor het voorspellen van pCR in patiënten die neoadjuvant paclitaxel plus trastuzumab en pertuzumab kregen voor vroeg-stadium HER2-positief BC. Prof. Elizabeth Mittendorf (Harvard Medical School, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

De analyse includeerde 80 van de 97 DAPHNe-patiënten. De patiënten hadden stadium II of III HER2-postief BC. Voor aanvang van de neoadjuvant behandeling stonden de deelnemers (79 vrouwen en één man, gemiddelde leeftijd 50,3 jaar) biopten af waarin de HER2DX pCR-score werd bepaald. De pCR-percentages waren 92,6% in de groep met HER2DX pCR hoge score; 63,3% in de groep met intermediare score; en 29,0% in de groep met lage score (hoog versus laag OR 30,6; p<0,001). De associatie tussen HER2DX pCR score met pCR-percentage was onafhankelijk van HR-status.

De onderzoekers concluderen dat de HER2DX pCR score een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van escalatie of deëscalatie van neoadjuvante therapie voor vroeg-stadium HER2-positief BC.

1.Waks AG, Ogayo ER, Paré L et al. Assessment of the HER2DX assay in patients with ERBB2-positive breast cancer treated with neoadjuvant paclitaxel, trastuzumab, and pertuzumab. JAMA Oncol 2023.0181

Summary: In a diagnostic analysis of the phase 2 DAPHNe trial, the HER2DX assay was administered on baseline tumor biopsy specimens from 80 patients receiving neoadjuvant paclitaxel plus trastuzumab and pertuzumab for early-stage HER2-positive breast cancer. The HER2DX pCR likelihood score was significantly associated with pCR.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren