Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Score voorspelt tijd tot eerste behandeling van patiënten met asymptomatisch vroeg-stadium CLL


Prof. Davide RossiDe meeste CLL-patiënten hebben bij diagnose vroeg-stadium ziekte en worden gemanaged met actieve surveillance. Het beloop van de ziekte in individuele patiënten is heterogeen. Een individual patient data analyse van resultaten van elf cohorten in Europa en de Verenigde Staten heeft geresulteerd in een score die de tijd tot eerste behandeling (TTFT) voorspelt voor patiënten met vroege asymptomatische ziekte. Prof. Davide Rossi (Istituto di Oncologia della Svizzera Italiana, Bellinzona) en collega’s publiceren de International Prognostic Score (IPS)-E online in Blood.1

De elf cohorten telden tezamen 4933 patiënten. De onderzoekers identificeerden drie factoren die consistent en onafhankelijk gecorreleerd waren met kortere TTFT: niet-gemuteerde immunoglobulin heavy chain variable region (IGHV)-genen, absoluut lymfocytengetal hoger dan 15 x 109 per liter, en aanwezigheid van palpeerbare lymfeklieren. IPS-E is de som van deze factoren (één punt per factor), en onderscheidt drie groepen met laag risico (score 0), intermediair risico (1), en hoog risico (2 of 3). Validatie in tien cohorten liet zien dat 30% van de patiënten in de laag-risicogroep viel, 35% in de intermediair-risicogroep, en 35% in de hoog-risicogroep. Het vijf-jaars cumulatieve risico van start van behandeling was 8,4% in de laag-risicogroep; 28,4% in de intermediair-risicogroep; en 61,2% in de hoog-risicogroep.

De onderzoekers concluderen dat de IPS-E een eenvoudige en robuuste voorspeller is van TTFT in patiënten met asymptomatisch vroeg-stadium CLL.

1.Condoluci A, di Bergama LT, Langerbeins P et al. International Prognostic Score for asymptomatic early-stage chronic lymphocytic leukemia. Blood 2020; epub ahead of print

Summary: An individual patien data analysis of 11 international cohorts of patient with early stage asymptomatic CLL (n=4933) resulted in a prognostic score (IPS-E) predicting the time to first treatment. Factors associated with shorter TTFT were unmutated IGHV genes, high absolute lymphocyte counts, and palpable lymph nodes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren