Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Selpercatinib voor RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom: update van resultaten van LIBRETTO-001

(0)2022-09-20 15:00   ( Nieuws )

Dr. Alexander DrilonSelpercatinib is een first-in-class selectieve en potente CNS-actieve RET-kinaseremmer. De multinationale fase 1-2 LIBRETTO-001 registratiestudie evalueerde selpercatinib voor RET-fusiepositief NSCLC in patiënten die al of niet eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen. In 2020 is gepubliceerd dat met mediaan 12,1 maanden follow-up selpercatinib duurzame intracraniële en extracraniële werkzaamheid had, zowel in niet-eerder behandelde als in eerder behandelde patiënten. Omdat de meeste patiënten op het moment van deze analyse nog progressievrij waren kon de mediane duur van repons en progressievrije overleving niet accuraat beoordeeld worden. Dr. Alexander Drilon (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren nu in het Journal of Clinical Oncology een update van de studie, met meer patiënten en langere follow-up.1

De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op 69 behandelings-naïeve patiënten en 247 patiënten die eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen. Het primaire eindpunt was respons op selpercatinib. De figuur laat zien dat de ORR 84% bedroeg in behandelings-naïeve patiënten (panel A) inclusief complete respons in 6%. De ORR was 61% met 7% complete respons in patiënten die eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen (panel B). De intracraniële respons in 26 patiënten met meetbare baseline CNS-metastase was 85% met 27% complete respons (panel C). Deze figuur toont de duur van respons (A,B) en progressievrije overleving (C,D) in behandelings-naïeve patiënten (A,C) en in patiënten die eerder platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen. Het veiligheidsprofiel van selpercatinib was consistent met wat eerder gerapporteerd is.

De onderzoekers concluderen dat ook met langere follow-up selpercatinib resulteerde in robuuste en duurzame respons, inclusief intracraniële activiteit, in behandelings-naïeve en in eerder-behandelde patiënten met RET-fusiepositief NSCLC.

1.Drilon A, Subbiah V, Gautschi O et al. Selpercatinib in patients with RET fusion-positive non-small-cell lung cancer: updated safety and efficacy from the registrational LIBRETTO-001 phase I/II trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Updated results of LIBRETTO-001 show that selpercatinib continued to demonstrate durable and robust responses, including intracranial activity, in previously treated and treatment-naïve patient with RET fusion-positive NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren