Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Sequentiële CRT versus concurrente CRT of alleen RT na hysterectomie voor cervixcarcinoom


Er is geen consensus over de rol van toevoegen van chemotherapie aan adjuvante radiotherapie na hysterectomie voor vroeg-stadium cervixcarinoom in patiënten met hoog-risico pathologische factoren. De multicenter fase 3-studie STARS in China heeft sequentiële chemoradiotherapie (SCRT) vergeleken met concurrente chemoradiotherapie (CCRT) of alleen radiotherapie (RT) in deze setting. Dr. Ji-Hong Liu (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

STARS werd uitgevoerd in acht Chinese centra. De studie includeerde 1048 patiënten met stadium IB tot en met IIA cervixcarcinoom met ongunstige pathologische factoren. De mediane leeftijd was 48 jaar (range 23-65). De patiënten werden na hysterectomie gerandomiseerd naar RT (n=350), CCRT (n=345), of SCRT (n=353). RT was 45-50 Gy; chemotherapie was wekelijks cisplatine; sequentiële CRT was twee chemotherapecycli voorafgaand aan RT en twee cycli na RT. Het primaire eindpunt van de studie was drie-jaars ziektevrije overlevingspercentage. De figuur laat zien dat SCRT geassocieerd was met hoger percentage drie-jaars DFS dan RT (90% versus 82%; HR 0,52; 95%-bti 0,35-0,76) en ook geassocieerd was met hoger percentage drie-jaars DFS dan CCRT (90% versus 85%; HR 0,65; 95%-bti 0,44-0,96). Na correctie voor lymfeklierbetrokkenheid was SCRT vergeleken met RT ook geassocieerd met hogere ziektespecifieke overleving (na vijf jaar 92,0% versus 88,0%; HR 0,58; 95%-bti 0,35-0,95).

De onderzoekers concluderen dat na hysterectomie voor vroeg-stadium cervixcarcinoom adjuvant SCRT resulteerde in betere uitkomsten dan CCRT of alleen RT.

1.Huang H, Feng Y-L, Wan T et al. Effectiveness of sequential chemoradiation vs concurrent chemoradiation or radiation alone in adjuvant treatment after hysterectomy for cervical cancer. JAMA Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter randomized phase 3 STARS trial in China found that after hysterectomy for early-stage cervical cancer sequential chemoradiotherapy was associated with better DFS than radiotherapy alone or concurrent chemoradiotherapy. SCRT compared with RT was also associated with reduced risk of cancer death.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren