Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Seropositiviteit na BNT162b2-vaccinatie in patiënten die behandeld worden voor maligniteiten en in controlepersonen


Prof. Salomon StemmerPatiënten die behandeld worden voor maligniteiten hebben een hoog risico van COVID-19 na infectie met SARS-CoV-2. Het vermogen van deze patiënten om na vaccinatie een adequate antilichaamrespons te produceren is niet duidelijk. Een prospectieve cohortstudie in Israël heeft de seropositiviteit na BNT162b2-vaccinatie (het Pfizer-BioNTech vaccin) in patiënten die behandeld worden voor maligniteiten en in controlepersonen geëvalueerd. Prof. Salomon Stemmer (Rabin Medisch Centrum, Petah Tikva) en collega’s publiceren de studie studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 102 volwassen patiënten die actieve intraveneuze behandeling ondergingen voor solide tumoren, en 78 gezonde controlepersonen. De deelnemers hadden tenminste twaalf dagen voor inclusie een tweede dosis van het vaccin gekregen. In bloedmonsters van de deelnemers bepaalden de onderzoekers de titers van IgG-antilichamen tegen het SARS-CoV-2 spike eiwit. Seropositiviteit werd gedefinieerd als 50 of meer AU/ml. In de groep patiënten was 90% seropositief, en in de controlegroep 100%. De mediane IgG-titer was significant lager in de groep patiënten dan in de controlegroep. In multivariate analyse was de enige significant met lagere IgG-titers geassocieerde variabele behandeling met chemotherapie plus immuuntherapie.

De onderzoekers concluderen dat 90% van de patiënten die behandeld worden voor solide maligniteiten na vaccinatie een adequate antilichaamrespons liet zien, hoewel hun antilichaam-titers significant lager waren dan die van controlepersonen. Deze resultaten steunen het vaccineren van patiënten die behandeld worden voor maligniteiten.

1.Massarweh A, Eliakim-Raz N, Stemmer A et al. Evaluation of seropositivity following BNT162b2 messenger RNA vaccination for SARS-CoV-2 in patients undergoing treatment for cancer. JAMA Oncol 2021.2155

Summary: A prospective cohort study in Israel found that among patients undergoing active systemic therapy for cancer, 90% of patients exhibited adequate antibody response to the BNT162b2 vaccine, although their antibody titers were significantly lower than those of healthy controls.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren