Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Slechte prognose in ETP-ALL alleen gezien in subgroep met HOXA-overexpressie

(0)2016-03-06 14:32   ( Nieuws )

Prof. Vahid AsnafiIn genexpressiestudies is een T-cel ALL-subgroep met overexpressie van HOXA geïdentificeerd, maar het is niet duidelijk of deze subgroep een homogene klinische entiteit vormt. Ook zijn de biologische consequenties van HOXA-overexpressie tot op heden niet systematisch onderzocht. Prof. Vahid Asnafi (Institut Necker Enfants-Malades, Parijs) en collega’s hebben de tumorbiologie en de uitkomst bestudeerd van 55 HOXA-positieve patiënten in een groep van 209 volwassen T-cel ALL-patiënten die uniform werden behandeld in de GRAALL-2003 en -2005 studies. Ze publiceren hun bevindingen online in Haematologica.1

Onder de HOXA-positieve patiënten was een beduidend hoger percentage met een ETP (early thymic precursor-like) immuunfenotype (40,8% versus 14,5%; p=0,0004), chemoresistentie (59,3% versus 40,8%; p=0,026) en positieve minimaal residuele ziekte (48,5% versus 23,5%; p=0,01) dan onder de HOXA-negatieve patiënten. ETP-immuunfenotype was geassocieerd met slechtere uitkomst in de HOXA-positieve groep (vijf-jaars overall survival in HOXA-positief ETP 31,2% versus HOXA-positief niet-ETP 66,7%; p=0,03) maar niet in de HOXA-negatieve groep (vijf-jaars OS in HOXA-negatief ETP 74,2% versus HOXA-negatief niet-ETP 57,2%; p=0,44). In multivariate analyse was HOXA-positiviteit onafhankelijk geassocieerd met slechte gebeurtenisvrije overleving (p=0,053) en recidiefrisico (p=0,039) van chemoresistent T-cel ALL.

De onderzoekers concluderen dat het onderliggend mechanisme van HOXA-deregulering verantwoordelijk is voor het klinisch-biologisch fenotype, en dat de slechte prognose van ETP-ALL beperkt is tot HOXA-positieve patiënten.

1.Bond J, Marchand T, Touzart A et al. An early thymic precursor phenotype predicts outcome exclusively in HOXA-overexpressing adult T-cell acute lymphoblastic leukemia: A Group for Research in Adult Acute Lymphoblastig Leukemia study. Haematologica 2016; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren