Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Sorafenib met versus zonder FOLFOX-infusie in leverslagader voor HCC met poortaderinvasie


De eerstelijns behandeling voor levercelcarcinoom (HCC) met invasie van de poortader is sorafenib. Het overlevingsprofijt van deze behandeling is echter beperkt. Een gerandomiseerde studie in vijf ziekenhuizen in China heeft de waarde onderzocht van toevoegen van hepatic arterial infusion chemotherapy (HAIC) van FOLFOX (oxaliplatine, fluorouracil, leucovorine) aan sorafenib. Prof. Ming Shi (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 247 patiënten met HCC met poortaderinvasie (223 mannen en 24 vrouwen, mediane leeftijd 49 jaar, range 18-75). Ze werden gerandomiseerd naar sorafenib 400 mg tweemaal daags plus HAIC (soraHAIC-groep; n=125) of alleen sorafenib 400 mg tweemaal daags (sorafenib-groep; n=122). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De mediane OS was 13,37 maanden met soraHAIC versus 7,13 maanden met alleen sorafenib (HR 0,35; p<0,001). De mediane progressievrije overleving was 7,0 maanden met soraHAIC versus 2,6 maanden met alleen sorafenib (HR 0,33; p<0,001). Overall respons werd gezien in 40,8% van de soraHAIC-patiënten versus 2,5% van de sorafenib-patiënten. Graad 3 of 4 adverse events met hogere frequentie in de soraHAIC-groep dan in de sorafenib-groep waren neutropenie (9,7% versus 2,5%), trombocytopenie (12,9% versus 5,0%) en braken (6,5% versus 0,8%).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van FOLFOX-HAIC aan sorafenib voor HCC met poortaderinvasie resulteerde in significante verbetering van de OS met acceptabele toxiciteit.

1.He MK, Li QJ, Zhou RH et al. Sorafenib plus hepatic arterial infusion of oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin vs sorafenib alone for hepatocellular carcinoma with portal vein infusion. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study in five hospitals in China randomized patients with hepatocellular carcinoma with portal vein invasion to sorafenib alone or sorafenib plus hepatic arterial infusion chemotherapy (HAIC) of FOLFOX. The median overall survival was 13.37 months in the SoraHAIC group versus 7.13 months in the sorafenib alone group (HR 0.35; p<0.001)

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren