Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

SOX plus bevacizumab versus SOX plus cetuximab voor niet-eerder behandeld recidiverend gevorderd KRAS-wt CRC


Prof. Hidetoshi EguchiEr is geen consensus over de optimale behandeling voor KRAS-wildtype metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). Een gerandomiseerde fase 2-studie van de universiteit van Osaka (Japan) heeft S-1 plus oxaliplatine (SOX) plus bevacizumab vergeleken met SOX plus cetuximab voor niet-eerder behandeld recidiverend gevorderd KRAS-wildtype mCRC. Prof. Hidetoshi Eguchi en collega’s publiceren de studie in BMC Cancer.1

De studie includeerde 50 patiënten, die 1:1 werden gerandomiseerd naar SOX plus bevacizumab (n=26) of SOX plus cetuximab (n=24). Na exclusie van patiënten die niet de gealloceerde behandeling kregen bestond het SOX plus bevacizumab cohort uit 22 patiënten en het SOX plus cetuximab cohort uit 23 patiënten. Het primaire eindpunt was overall response rate.

De ORR was 59,1% in het SOX plus bevacizumab cohort versus 43,5% in het SOX plus cetuximab cohort (p=0,29) en de disease control rate was 90,9% versus 91,3% in de twee genoemde cohorten (p=0,96). De figuur laat zien dat ook voor het eindpunt overall survival het verschil tussen beide cohorten niet statistisch significant was. Voor het eindpunt progressievrije overleving was het verschil niet significant onder alle patiënten, maar was onder patiënten met linkszijdige primaire tumor de werkzaamheid van SOX plus bevacizumab beter dan die van SOX plus cetuximab. In het SOX plus bevacizumab cohort hadden patiënten met early tumor shrinkage (ETS, tenminste 20% binnen drie maanden) significant betere PFS (mediaan 12,0 versus 3,3 maanden; HR 0,0082; p=0,003) en OS (mediaan 30,4 versus 7,2 maanden; HR 0,021; p=0,032) dan patiënten zonder ETS.

Alle graden adverse events werden gezien in 20 van 22 patiënten met SOX plus bevacizumab versus alle 23 patiënten met SOX plus cetuximab. Graad 3 of hoger AEs werden gezien in 10 van 22 patiënten met SOX plus bevacizumab versus 11 van 23 patiënten met SOX plus cetuximab.

De onderzoekers concluderen dat er in termen van werkzaamheid en veiligheid geen opvallende verschillen waren tussen beide behandelingen. Overweging van de behandelstrategie op basis van ETS kan wellicht de prognose van de patiënten verbeteren, met name onder patiënten die SOX plus cetuximab krijgen.

1.Nishizawa Y, Haraguchi N, Kim H et al. Randomized phase II study of SOX+B-mab versus SOX+C-mab in patients with previously untreated recurrent advanced colorectal cancer with wild-type KRAS (MCSGO-1107 study). BMC Cancer 2021;21:947

Summary: A randomized phase II study in Japan compared S-1 plus oxaliplatin (SOX) plus bevacizumab versus SOX plus cetuximab for previously untreated recurrent advanced colorectal cancer with wild-type KRAS. There were no significant differences between the to treatments in terms of efficacy and safety. In the SOX plus bevacizumab group the PFS and OS were significantly better among patients with early tumor shrinkage compared with patients without early tumor shrinkage.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren