Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Stratificatie naar risico van afstandsmetastase of overlijden na locoregionaal recidief van mammacarcinoom


Er zijn veel prognostische tools die keuzen tussen systemische behandelingen kunnen ondersteunen in de adjuvante setting van mammacarcinoom, maar prognostische factoren bekend voor lange-termijn uitkomsten na geïsoleerd locoregionaal recidief (ILRR) zijn niet goed bekend. Een studie van Asan Medisch Centrum (Seoel, Zuid-Korea) heeft deze factoren geïnventariseerd. Dr. Jong Won Lee en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 495 patiënten met ILRR na primaire behandeling tussen begin 1989 en eind 2008. De mediane follow-up na ILRR was 65 maanden (range 1-249 maanden), en de vijf-jaars post-ILRR afstandsmetastasevrije overleving (DMFS) was 58,9%. De onderzoekers vonden drie factoren – lymfekliermetastase, ziektevrij interval korter dan 30 maanden, en regionaal (versus lokaal) ILRR - die onafhankelijk voorspellend waren voor post-ILRR DMFS (respectievelijk HR 2,08 met p<0,001; HR 1,60 met p=0,002; en HR 1,59 met p=0,003) en voor mammacarcinoomspecifieke overleving (respectievelijk HR 2,28 met p<0,001; HR 1,99 met p<0,001; en HR 1,48 met p=0,016). Op basis van deze drie kenmerken werden de patiënten onderscheiden in vier groepen met laag, intermediair, hoog, en extreem hoog risico. De vijf-jaars post-ILRR DMFS in deze vier groepen was 79,4%; 68,1%; 47,6%; en 36,0%.

De onderzoekers concluderen dat ze een systeem hebben ontwikkeld voor stratificatie van post-ILRR patiënten naar risico van afstandsmetastase. Het systeem zou van waarde kunnen zijn bij het maken van behandelkeuzen na ILRR.

1.Lee YJ, Park H, Kang CM et al. Risk stratification system for groups with a low, intermediate, and high risk of subsequent distant metastasis and death following isolated locoregional recurrence of breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: Researchers at Asan Medical Center (Seoul, South Korea) developed a risk stratification system for subsequent distant metastasis or death after isolated locoregional recurrence of breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren