Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Subgroepanalyses van DESTINY-Breast03: trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine voor HER2-positief mBC

(0)2021-12-09 14:30   ( Nieuws )

Dr. Sara HurvitzTrastuzumab deruxtucan (T-DXd) is een op HER2 gericht antibody-drug conjugate dat is goedgekeurd voor behandeling van gevorderd HER2-positief metastatisch mammacarcinoom (mBC). De multinationale fase 3-studie DESTINY-Breast3 vergeleek T-DXd met trastuzumab emtansine (T-DM1) voor HER2-positief mBC in patiënten die eerder behandeld waren met trastuzumab en een taxaan. De primaire analyse van de studie, gepresenteerd op het ESMO congres 2021, liet een klinisch relevant en statistisch significant PFS-voordeel met T-DXd over T-DM1 zien (centraal-beoordeeld; mediaan niet-bereikt versus 6,8 maanden; HR 0,28; p=7,8 x 10-22). Het veiligheidsprofiel van T-DXd was manageable. Dr. Sara Hurvitz (University of California Los Angeles) presenteert vandaag op het San Antonio Breast Cancer Symposium exploratieve subgroepanalyses van de studie.1

De studie includeerde 524 patiënten, die 1:1 gerandomiseerd werden naar T-DXd 5,4 mg/kg (n=261) of T-DM1 3,6 mg/kg (n=263) iedere drie weken. Onder patiënten met stabiele hersenmetastasen bij baseline was de mPFS 15,0 maanden met T-DXd versus 3,0 maanden met T-DM1 (HR 0,25; 95%-bti 0,13-0,45) en in patiënten zonder hersenmetastase bij baseline was de HR 0,30 (0,22-0,40). Het absolute ORR-verschil in beide subgroepen was 46,9% en 45,5%. PFS en ORR waren eveneens beter met T-DXd dan met T-DM1 in subgroepen met HR-positieve ziekte en HR-negatieve ziekte, in patiënten die eerder pertuzumab hadden gekregen en patiënten die niet eerder pertuzumab hadden gekregen, patiënten met 0-1 eerdere lijnen behandeling en patiënten met 2 of meer eerdere lijnen behandeling, en patiënten met viscerale ziekte en patiënten zonder viscerale ziekte.

De onderzoekers concluderen dat T-DXd vergeleken met T-DM1 resulteerde in significant betere PFS en ORR in alle onderzochte subgroepen van patiënten met HER2-positief mBC die eerder behandeld waren met trastuzumab en een taxaan.

1.Hurvitz S et al. SABCS 2021; abstr. GS3-01

Summary: The multinational phase 3 DESTINY-Breast03 trial compared trastuzumab deruxtucan (T-DXd) versus trastuzumab emtansine (T-DM1) for HER2-positive metastatic breast cancer previously treated with trastuzumab and taxane. Exploratory subgroup analyses of the trial found consistent benefit with T-DXd over T-DM1 across subgroups: HR positive and negative, prior pertuzumab or no prior pertuzumab, 0-1 prior lines of therapy or ≥2 prior lines of therapy, visceral disease or no visceral disease, and brain metastases at baseline and no brain metastases at baseline (abstract GS3-01).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren