Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Symptomatische SREs in met lange-termijn BMAs voor botmetastasen van mammacarcinoom en CRPC


Prof. Mark ClemonsEr is geen duidelijkheid over het effect van lange-termijn gebruik van botmodificerende middelen (BMAs) op het symptomatische skelet-gerelateerde gebeurtenissen (SSEs) in patiënten met botmetastasen (BMs). Een retrospectieve studie van de University of Ottawa (Canada) heeft incidentie van SSEs geïnventariseerd in patiënten die lange-termijn BMAs kregen voor BMs van mammcarcinoom (BC) of castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC). Prof. Mark Clemons en collega’s publiceren de studie in Supportive Care in Cancer.1

De studie includeerde 109 patiënten met BC-BMs en 53 patiënten met CRPC-BMs. De mediane leeftijd bij BM-diagnose in de twee groepen was 61,9 jaar (range 27,5-97,2) respectievelijk 72,1 jaar (37,0-92,2); de mediane duur van BMA-gebruik was 2,3 jaar (0,1-9,9) respectievelijk 3,8 jaar (1,5-9,4). De BC-patiënten kregen pamidronaat, denosumab, of zoledronaat; alle CRPC-patiënten kregen denosumab. Tijdens de follow-up hadden 59% van de BC-patiënten en 75% van de CRPC-patiënten tenminste één SSE. Het percentage patiënten met SSEs in het eerste jaar na de BM-diagnose was hoger (38,9%) dan in het tweede (17,5%) of het derde jaar (24,4%).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die langdurig BMAs kregen voor BMs van BC of CRPC de incidentie van SSEs hoog was, met name in het eerste jaar na de BM-diagnose.

1.Alzahrani M, Stober C, Liu M et al. Symptomatic skeletal-related events in patients receiving longer term bone-modifying agents for bone metastases from breast and castration resistant prostate cancer. Supp Care Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at the University of Ottawa (Canada) found that among patients receiving longer-term bone-modifying agents for bone metastases from breast cancer or castration-resistant prostate cancer, the risk of symptomatic skeletal events was greatest in the first year after diagnosis of bone metastasis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren