Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Systematisch overzicht van werkzaamheid van TKIs en ADCs voor hersenmetastasen van HER2-positief mammacarcinoom


Er is geen duidelijkheid over de optimale behandeling voor hersenmetastasen van HER2-positief mammacarcinoom (BCBMs). Een systematisch overzicht en netwerk meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de relatieve werkzaamheid van tyrosinekinaseremmers (TKIs) en antibody-drug conjugates (ADCs) voor HER2-positieve BCBMs geïnventariseerd. Dr. Jiayu Wang (Peking Union Medical Collega, Beijing) en collega’s publiceren de analyse in Cancers.1

In PubMed, Embase, de Cochrane Library, en ClinicalTrials.gov tot mei 2022 vonden de onderzoekers zestien voor het onderwerp relevante studies in die de analyse werden opgenomen. Paarsgewijze vergelijking van progressievrije overleving liet een aanzienlijk verschil zien tussen trastuzumab deruxtecan en treatment of physician’s choice (HR 0,17; 95%-bti 0,03-0,82) of afatinib (0,14; 0,02-1,00). Voor progressievrije overleving en overall survival kwamen trastuzumab deruxtecan en trastuzumab emtansine op de eerste twee plaatsen, gevolgd door TKI-bevattende regimes. Neratinib had de beste werkzaamheid voor het tegengaan van recidief in het centraal zenuwstelsel.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met HER2-positieve BCBMs ADCs resulteren in de beste overleving, terwijl neratinib-gebaseerde behandeling de beste werkzaamheid had voor het eindpunt CNS-recidief.

1.Wang Y, Xu H, Han Y et al. Comparative efficacy of tyrosine kinase inhibitors and antibody-drug conjugates in HER2-positive metastatic breast cancer patients with brain metastases: a systematic review and network meta-analysis. Cancers 2022;14:3372

Summary: A systematic review and network meta-analysis of published studies compared efficacy of tyrosine kinase inhibitors and antibody-drug conjugates for patients with brain metastasis from HER2-positive breast cancer. The authors conclude that ADCs showed better efficacy than TKIs for survival, while treatments based on neratinib or T-DM1 had favorable efficacy for reducing recurrence in the CNS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren