Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Taiwan-brede cohortstudie van sorafenib plus TACE versus alleen sorafenib voor gevorderd levercelcarcinoom


Dr. Victor KokEr zijn slechts beperkte behandelopties beschikbaar voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC) met macrovasculaire invasie en/of nodale metastasen. Een Taiwan-brede cohortstudie heeft de impact op overall survival onderzocht van toevoegen van transarteriële chemo-embolisatie (TACE) aan sorafenib voor aHCC in de real-world. Dr. Victor Kok (Kuang Tien Kankercentrum, Taichung) en collega’s publiceren de studie online in Cancers.1

In de Taiwanese bevolkings-gebaseerde All-Cancer Dataset identificeerden de onderzoekers 3674 patiënten die tussen begin augustus 2012 en eind december 2013 sorafenib kregen voor aHCC met macrovasculaire invasie en of/nodale metastasen. De mediane leeftijd was 60 jaar; 83% waren mannen. Onder deze patiënten waren er 426 die behandeld werden met sorafenib plus TACE. De onderzoekers selecteerden 1686 propensity-score gematchte controlepatiënten die alleen sorafenib kregen.

De mediane follow-up was 221 dagen in de sorafenib-TACE groep en 133 dagen voor de alleen-sorafenib groep. Tijdens de follow-up waren er 164 OS-gebeurtenissen (39%) in de sorafenib-TACE groep versus 916 OS-gebeurtenissen (54%) in de alleen-sorafenib groep; de mediane OS was 381 dagen met sorafenib-TACE versus 204 dagen in alleen-sorafenib (HR 0,74; p=0,021). De zes-maands OS was 80,3% met sorafenib-TACE versus 54,4% met alleen-sorafenib; de één-jaars OS was 53,3% versus 32,4%. Majeure complicaties waren vergelijkbaar tussen beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat de studie sterke real-world evidentie leverde dat toevoegen van TACE aan sorafenib voor aHCC geassocieerd is met verbetering van de OS.

1.Kok VC, Chen Y-C, Chen Y-Y et al. Sorafenib with transarterial chemoembolization achieves improved survival vs. sorafenib alone in advanced hepatocellular carcinoma: a nationwide population-based cohort study. Cancers 2019;11:985

Summary: An analysis of the population-based All-Cancer Dataset in Taiwan found that the combination of transarterial chemoembolization plus sorafenib for advanced hepatocellular carcinoma resulted in improved survival compared to sorafenib alone (HR 0.74; p=0.021).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren