Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Therapiegebonden verschillen van prognostisch effect van pretreatment neutrofiel/lymfocyt-ratio in NSCLC

(0)2022-06-22 11:51   ( Nieuws )

Dr. Alessio CortelliniDe neutrofiel/lymfocyt-ratio (NLR) in perifeer bloed kan worden gebruikt als marker voor subklinische inflammatie. De NLR voor aanvang van een behandeling heeft voorspellende waarde voor de uitkomsten in sommige typen maligniteiten, waaronder niet-kleincellig longcarcinoom. Een post-hoc analyse van de multinationale fase 3-studie OAK heeft onderzocht of het type behandeling van invloed is op de voorspellende waarde van de NLR. Dr. Alessio Cortellini (Imperial College London, UK) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

OAK randomiseerde patiënten met eerder behandeld NSCLC naar atezolizumab of docetaxel. In 2016 is gepubliceerd dat de overall survival significant beter was met atezolizumab dan met docetaxel. De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op 600 patiënten in de atezolizumabgroep en 575 patiënten in de docetaxelgroep, voor wie pretreatment NLR-data beschikbaar waren.


De mediane NLR onder alle patiënten was 4 (IQR 2,6-6,7). NLR 4 of hoger (versus lager dan 4) was geassocieerd met roken, mannelijk geslacht, slechtere performance status, hoge aantal metastaselocaties, squameuze histologie, en KRAS-mutaties. Pretreatment NLR ≥ 4 was sterker geassocieerd met mortaliteit in de atezolizumabgroep (versus < 4: HR 1,64; 95%-bti 1,35-2,01) dan in de docetaxelgroep (1,32; 1,08-1,60); met p voor interactie 0,0869. De HR voor verhoogde mortaliteit in de groep patiënten met PD-L1 negatieve status en NLR ≥ 4, vergeleken met de groep patiënten met PD-L1 positieve status en NLR < 4, was significant hoger met atezolizumab dan met docetaxel (p voor interactie 0,01). Exclusie van EGFR/ALK-positieve patiënten uit de analyse resulteerde in verdere verbetering van de prognostische betekenis van pretreatment NLR met atezolizumb versus docetaxel.

De onderzoekers concluderen dat lage baseline NLR patiënten met NSCLC identificeerde die hoger overlevingsprofijt hadden met atezolizumab dan met docetaxel. NLR kan een aanvulling zijn op PD-L1 expressie voor het individualiseren van de behandeling.

1.Cortellini A, Ricciuti B, Borghaei H et al. Differential prognostic effect of systemic inflammation in patients with non-small cell lung cancer treated with immunotherapy or chemotherapy: a post hoc analysis of the phase 3 OAK trial. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Post-hoc analysis of the phase 3 OAK trial found that among patients with previously treated NSCLC, low baseline neutrophil to lymphocyte ratio identified patients who derived a greater survival benefit from atezolizumab than from docetaxel.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren