Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Tien-jaars uitkomsten van mammacarcinoom in vrouwen in de leeftijd 35 jaar of jonger

(0)2020-10-26 12:50   ( Nieuws )

Dr. Atif KhanJeugdigere leeftijd bij een diagnose mammacarcinoom is geassocieerd met slechtere uitkomsten. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft tien-jaars uitkomsten geïnventariseerd van mammacarcinoom in vrouwen in de leeftijd van 35 jaar of jonger. Dr. Atif Khan en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Radiation Oncology.1

Tussen begin 1990 en eind 2010 werden in MSKCC 529 patiënten met invasief mammacarcinoom voor de leeftijd van 36 jaar behandeld. De mediane leeftijd was 32 jaar (range 20-35). Controlegroepen waren 6246 vrouwen met een diagnose op de leeftijd 36 tot en met 50 jaar en 7294 vrouwen met een diagnose op de leeftijd 51 tot en met 70 jaar. Onder de vrouwen in de jongste categorie waren in multivariate analyse tumorgrootte hoger dan de mediaan (HR 1,14; p=0,02), lymfovasculaire invasie (HR 2,2; p<0,001), ER-positiviteit (HR 0,64; p=0,013), adjuvante chemotherapie (HR 0,52; p=0,035), en zwart ras (HR 2,87; p<0,001) geassocieerd met overall survival. De vrouwen in de jongste categorie hadden hogere waarschijnlijkheid van lokaal falen vergeleken met de vrouwen in de 36-50 groep (HR 2,2; p<0,001) en vergeleken met de vrouwen in de 51-70 groep (HR 3,1; p<0,001). De cumulatieve incidentie van secundaire maligniteiten was 2,2% na vijf jaar en 4,4% na tien jaar. Radiotherapie was niet significant geassocieerd met incidentie van secundaire maligniteiten of contralateraal mammacarcinoom.

De onderzoekers concluderen dat overlevings- en recidiefuitkomsten in patiënten met mammacarcinoom voor de leeftijd van 36 jaar slechter waren dan uitkomsten in oudere patiënten. Radiotherapie was niet geassocieerd met incidentie van secundaire maligniteiten. Volgens de onderzoekers is jeugdige leeftijd bij diagnose op zichzelf geen reden om af te zien van borstsparende therapie.

1.Billena C, Wilgucki M, Flynn J et al. 10-year breast cancer outcomes in women ≤ 35 years of age. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020.10.22

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center found that survival and recurrence outcomes in breast cancer patients aged ≤ 35 years are worse compared to those aged 36-50 years or 51-70 years. The authors conclude that breast conserving therapy is appropriate for these patients, and the concern for second malignancies should not impinge on the known indications for post-operative radiotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren