Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toenemend risico van levercelcarcinoom in opeenvolgende generaties na emigratie van Mexico naar de Verenigde Staten

(0)2023-11-21 13:00   ( Nieuws )

Prof. Veronica SetiawanLatijns-Amerikanen die in de Verenigde Staten geboren zijn hebben een hoger risico van levercelcarcinoom (HCC) dan Latijns-Amerikanen die buiten de Verenigde Staten geboren zijn. Een analyse onder deelnemers aan de Multiethnic Cohort Study (MEC) heeft de invloed van generationele status op het HCC-risico onder Mexicaans-Amerikaanse volwassenen geïnventariseerd. Prof. Veronica Setiawan (University of Southern California, Los Angeles) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

De analyse includeerde 31.377 zelf-verklaarde Mexicaans-Amerikaanse MEC-deelnemers: 13.382 eerstegeneratie (in Mexico geboren), 13.382 tweedegeneratie (één of twee ouders in Mexico geboren), en 4914 derdegeneratie (beide ouders in de Verenigde Staten geboren) Mexicaans-Amerikanen. Tijdens gemiddeld 19,5 jaar follow-up werden onder deze deelemers 213 incidente HCC-gevallen gediagnostiseerd. Na correctie voor leefstijl- en omgevinggerelateerde risicofactoren was het HCC risico onder tweedegeneratie deelnemers 37% hoger dan onder eerstegeneratie deelnemers (HR 1,37; 95%-bti 0,98-1,92) en onder derdegeneratie deelnemers 66% hoger dan onder eerstegeneratie deelnemers (1,66; 1,11-2,49) met een p voor trend 0,012. De met generationele status geassocieerde risicoverhoging werd vooral gezien onder mannen.

De onderzoekers concluderen dat onder Mexicaans-Amerikanen het HCC-risico toeneemt met toenemende generationele status.

1.Acuna N, Zhou K, Pinheiro PS et al. Increasing risk of hepatocellular carcinoma with successive generations in the United States among Mexican American adults: the Multiethnic Cohort. Cancer 2023.35000

Summary: Analysis in the Multiethnic Cohort found that increasing generational status of Mexican Americans is associated with a higher risk of hepatocellular carcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren