Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van bevacizumab aan chemotherapie voor gevorderd malgine pleuraal mesothelioom: impact op HRQOL


Prof. Virginie WesteelDe Franse fase 3-studie MAPS (‘Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed Study’) onderzocht de waarde van toevoegen van bevacizumab aan eerstelijns cisplatine-pemetrexed voor gevorderd maligne pleuraal mesothelioom (MPM). In 2015 is gepubliceerd dat in de bevacizumab-chemotherapie groep de mediane overall survival significant langer was dan in de alleen-chemotherapie groep (HR 0,77; p=0,0167). Een secundair eindpunt van de studie was gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven. Prof. Virginie Westeel (Université de Franche-Comté, Besançon) en collega’s publiceren nu de HRQOL-analyse van de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 448 patiënten, onder wie 425 die bij inclusie en vervolgens iedere negen weken tot progressie van de ziekte HRQOL-vragenlijsten beantwoordden (QLQ-C30, QLQ-LC13). Voor de algemene HRQOL waren er geen significante verschillen tussen beide armen. In de bevacizumab-chemotherapie arm was de HRQOL deterioration-free survival (QFS) significant langer dan in de alleen-chemotherapie arm voor het perifere-neuropathiedomein (mediaan 12,09 versus 7,59 maanden; HR 0,74; p=0,004). Er was een trend van betere QFS voor het pijn-domein (HR 0,84; p=0,08).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van bevacizumab aan eerstelijns standaard chemotherapie voor gevorderd MPM niet resulteerde in verslechtering van de HRQOL, en voor de domeinen perifere neuropathie en pijn resulteerde in verbetering.

1.Eberst G, Anota A, Scherpereel A et al. Health-related quality of life impact form adding bevacizumab to cisplatin-pemetrexed in malignant pleural mesothelioma in the MAPS IFCT-GFPC-0701 phase III trial. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the French phase 3 study MAPS showed that adding bevacizumab to first-line standard chemotherapy for advanced MPM (which improved the OS) had no negative impact on HRQOL, and was associated with significant improvement in peripheral neuropathy and pain.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren