Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van celecoxib aan adjuvant FOLFOX voor stadium III coloncarcinoom: impact op ziektevrije overleving


Prof. Jeffrey MeyerhardtIn observationele en gerandomiseerde studies is gezien dat aspirine en COX-2 remmers geassocieerd waren met verlaagd risico van colorectaalpoliepen en colorectaalcarcinoom. De werkzaamheid van de COX-2 remmer celecoxib als behandeling voor niet-metastatisch coloncarcinoom is niet bekend. De gerandomiseerde CALGB/SWOG 80702 studie in de Verenigde Staten en Canada randomiseerde patiënten met stadium III coloncarcinoom in een 2 x 2 factorieel design naar drie versus zes maanden adjuvant FOLFOX (iedere twee weken) en naar drie jaar adjuvant celecoxib versus placebo. Prof. Jeffrey Meyerhardt (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren in JAMA resultaten van de randomisatie naar celecoxib versus placebo.1

CALGB/SWOG 80702 werd uitgevoerd in 654 centra. De studie includeerde 2425 patiënten die werden gerandomiseerd naar celecoxib 400 mg eenmaal daags (n=1263) of placebo (n=1261) toegevoegd aan adjuvant FOLFOX. De gemiddelde leeftijd was 61,0 jaar (SD 11), en 44,9% van de patiënten waren vrouwen. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving.

De adherentie aan het protocol, gedefinieerd als ontvangen van celecoxib of placebo gedurende tenminste 2,75 jaar of tot progressie, was 70,8% in de celecoxibgroep en 69,9% in de placebogroep. Recidief of overlijden werden gezien in 337 patiënten in de celecoxibgroep versus 363 in de placebogroep. Met mediaan 6 jaar follow-up was de drie-jaars DFS 76,3% in de celecoxibgroep versus 73,4% in de placebogroep (HR 0,89; p=0,12) en was de vijf-jaars overall survival 84,3% in de celecoxibgroep versus 81,6% in de placebogroep (HR 0,86; p=0,13). Het effect van celecoxib op de DFS werd niet beïnvloed door de duur van FOLFOX-behandeling (p voor interactie = 0,61).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van drie jaar celecoxib aan standaard adjuvante behandeling voor stadium III coloncarcinoom niet resulteerde niet resulteerde in verbetering van de uitkomsten.

1.Meyerhardt JA, Shi Q, Fuchs CS et al. Effect of celecoxib vs placebo added to standard adjuvant therapy on disease-free survival among patients with stage III colon cancer. The CALGB/SWOG 80702 (Alliance) randomized clinical trial. JAMA 2021;325:1277-1286

Summary: The CALGB/SWOG 80702 study randomized patients with stage III colon cancer in a 2 x 2 factorial design to 3 versus 6 months adjuvant FOLFOX and to 3 years celecoxib versus placebo. Results of the celecoxib versus placebo randomization have now been published. Three-year disease-free survival was 76.6% with celecoxib versus 73.4% with placebo (HR 0.89; p=0.12), while five-year overall survival was 84.3% with celecoxib versus 81.6% with placebo (HR 0.86; p=0.13). The authors conclude that addition of celecoxib for 3 years to standard adjuvant treatment for stage III colon cancer did not significantly improve outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren