Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van chemotherapie aan lokale therapie voor TNBC in vrouwen in de leeftijd 70 jaar of ouder


Dr. Christopher PezziEr is geen duidelijkheid over de waarde van neoadjuvante of adjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom in oudere vrouwen. Een analyse van de National Cancer Database heeft de overlevingsimpact geïnventariseerd van toevoegen van chemotherapie aan lokale therapie voor triple-negatief mammacarcinoom in vrouwen in de leeftijd van zeventig jaar of ouder. Dr. Christopher Pezzi (Baptist MD Anderson Cancer Center, Jacksonville FL) en collega’s publiceren de analyse vandaag in The Lancet Oncology.1

Na exclusie van vrouwen met T1aN0M0-ziekte en vrouwen met onvolledige gegevens over ER-, PR- en HER2-status identificeerden de onderzoekers 16.062 vrouwen ouder dan 69 jaar met een TNBC-diagnose tussen begin 2004 en eind 2014. De mediane follow-up was 38,3 maanden (IQR 20,7-46,1). De vijf-jaars overall survival onder alle vrouwen was 62,3% (95%-bti 59,7-64,4). De vijf-jaars OS was 68,5% (95%-bti 66,4-70,6) in de groep patiënten die chemotherapie kregen; 61,1% (95%-bti 59,0-63,2) in de groep patiënten die wel een positief chemotherapie-advies hadden gekregen maar geen chemotherapie kregen; en 53,7% (95%-bti 51,8-55,8) in de groep patiënten die geen positief chemotherapie-advies hadden gekregen en ook geen chemotherapie kregen (p<0,001). Propensity-score gematchte analyse van 1884 gematchte paren die na een positief chemotherapie-advies wel versus geen chemotherapie kregen liet betere OS zien in de groep met chemotherapie (HR 0,69; p<0,0001). Dit profijt werd gezien onder vrouwen met kliernegatieve ziekte (HR 0,80; p=0,007), vrouwen met klierpositieve ziekte (HR 0,76; p=0,006), en vrouwen met comorbiditeitsscore hoger dan 0 (HR 0,74; p=0,013).

De onderzoekers concluderen dat chemotherapie voor TNBC in vrouwen in de leeftijd van 70 jaar of ouder overweging verdient.

1.Crozier JA, Pezzi TA, Hodge C et al. Addition of chemotherapy to local therapy in women aged 70 years or older with triple-negative breast cancer: a propensity-matched analysis. Lancet Oncol 2020;21:1611-1619

Summary: Propensity-matched analysis of data in the National Cancer Database found that in women aged 70 years or older who were recommended chemotherapy for TNBC, receipt of chemotherapy versus no chemotherapy was associated with improved overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren